| |

Ilmastokriisiä ei ole peruttu

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on nyt ymmärrettävästi vallannut paljon tilaa mediassa ja päätöksenteossa, mutta ilmastomuutoksen torjuminen on yhtä kiireellistä kuin ennen koronaviruksen leviämistä.

Koronaviruksen aiheuttaman kriisin voi nähdä myös esimerkkinä siitä, millaisia äkillisiä ja laajoja kriisejä myös ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat voivat aiheuttaa. Nyt käynnissä oleva pandemia on tuonut myös esille merkittäviä haavoittuvuuksia yhteiskunnissamme ja esimerkiksi ruokajärjestelmissä – jopa vauraissa hyvinvointivaltioissa.

Vuoden vaihteessa – ennen tietoa koronaviruksen aiheuttamasta uhkasta – Marttaliitto teetti Kestävä arki -kyselytutkimuksen. Kyselytutkimuksessa vertailtiin suomalaisten kuluttajien ja Marttajärjestön jäsenten kestävän kehityksen mukaisia asenteita ja käyttäytymistä ruokaan, kodinhoitoon, ympäristöön ja kierrättämiseen liittyvien väittämien ja kysymysten kautta. Vastaava kyselytutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuoden 2017 lopussa. Kahden tutkimusajankohdan välillä tapahtuneet muutokset asenteissa ja kulutustottumuksissa olivat kyselyn perusteella varsin pieniä.

Kyselytutkimuksen perusteella ympäristöasiat ovat tärkeitä niin martoille kuin muille suomalaisille. Vastausten perusteella martat toimivat keskimäärin muita suomalaisia ympäristöystävällisemmin. Ympäristömyönteiset asenteet pitäisi saada kuitenkin muuttumaan teoiksi entistä paremmin.

Tuttuja arkisia ympäristötekoja niin martoille kuin muille suomalaisille ovat kyselyn perusteella muun muassa jätteiden lajittelu ja ruokahävikin välttäminen. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ympäristöystävällinen ruoka on myös maukasta, ja suuri osa oli myös lisännyt kasvisten osuutta ruokavaliossaan.

Martat haluavat toiminnallaan vaikuttaa ihmisten kestävän kehityksen asenteisiin ja kannustaa tekemään vastuullisia valintoja ja tekoja. Haluamme turvata hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville, ja siksi neuvomme, miten jokainen meistä voi omassa arjessa vähentää ympäristökuormitusta ja samalla edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Kevät on oivallista aikaa totutella kestäviin arjen ratkaisuihin esimerkiksi pyöräilemällä ja kävelemällä aina kun mahdollista, aloittamalla biojätteen kompostointi omassa pihassa, hyödyntämällä villivihannekset tai hoitamalla koti- tai parveke puutarhaa luonnonmukaisesti. Koronakriisin mukanaan tuoma muutos arkeen on myös mahdollisuus tarkastella omia kulutustottumuksia ja elintapojen kestävyyttä.

Salka Orivuori

Kirjoittaja on Marttaliiton ympäristö- ja ilmastoasioista vastaava kehittämispäällikkö.


Vinkkejä kestävään arkeen