Suomessa energiankulutus asukasta kohden on verrattain suurta. Syitä tähän on monia.

Maamme pohjoinen sijainti lisää lämmön sekä valaistuksen tarvettamme. Asukaslukuun nähden Suomi on pinta-alaltaan suuri, välimatkat pitkiä ja liikkuminen sekä tavaroiden kuljetus vievät enemmän energiaa kuin tiheästi asutuissa maissa. Energiankulutustamme lisää myös korkea elintasomme. Selvästi suurin energiankuluttajamme on kuitenkin teollisuus, joka vastaa 45 prosentista maamme energiankulutuksesta.

Suomalaisissa kotitalouksissa energiaa kuluu eniten kodin ja käyttöveden lämmittämiseen.
Lisäksi sähköä kuluu kodinkoneisiin ja valaistukseen. Kodin varustelutasolla on tähän huomattava vaikutus.

Kotitalouden energiankulutukseen vaikuttavat asunnon koko, asukkaiden lukumäärä, sähkölaitteiden määrä sekä niiden ikä, kunto ja asukkaiden käyttötottumukset. Energian kulutukseen voi vaikuttaa usein itse, sekä isommilla että pienemmillä valinnoilla.

Miksi energian säästäminen kannattaa?
Energian fiksu käyttö säästää lompakkoa sekä yhteistä ympäristöämme.

Monet ympäristöä säästävät teot säästävät myös rahaa – ja usein siinä sivussa myös aikaa. Kun peset harvemmin pyykkiä tai teet kerralla isomman määrän ruokaa, säästät rahassa ja ajassa. Samalla ympäristö kiittää. Lisäksi tutkimusten mukaan kestävät teot tuottavat tekijälleen elämän mielekkyyden kokemusta. Lue lisää YLE:n sivuilta täältä.

Pienet arkiset valinnat säästävät energiaa ja siten sekä rahaa että ympäristöä.
Laske huonelämpötilaa vain 1 aste ja säästät 5-10% asuntosi lämmityslaskussa. Samalla vähennät hiilidioksidipäästöjä saman verran, kuin kuluu 1600 kilometrin mittaiseen automatkaan.
(Lähde: Euroopan komissio)

Kotitalouden energiankulutus näkyy sähkölaskussa – lue lisää sivuiltamme täältä.

Energian tuottaminen kuluttaa arvokkaita luonnonvaroja. Energiatehokkuus eli energian säästäminen ja mahdollisimman tehokas hyödyntäminen pienentää jättämäämme hiilijalanjälkeä, turvaa energian saantiamme ja lisää energiaomavaraisuuttamme vähentämällä tuontienergian tarvetta.

Suomalaisten hiilijalanjäljestä suurin osa syntyy asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta. Kotona energiaa kuluu etenkin lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen.

Hiilijalanjälki tarkoittaa ilmastokuormaa, joka jostain tuotteesta, toiminnasta tai palvelusta sen elinkaaren aikana syntyy. Ilmastokuormitus lisää kasvihuonekaasuja ja aiheuttaa ilmastonmuutosta.

Hiilijalanjälki ilmoitetaan massana eli kilogrammoina (kg).

Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on 8 700 kg vuodessa. Globaalisti kestävä taso olisi n. 2 000 kg henkeä kohden. Kuormitamme siis Suomessa planeettaamme ja ilmakehää selvästi yli osuutemme ja maapallon kestokyvyn.

Kuluttajan hiilijalanjälki voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin päästöihin.

Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Suomen ympäristökeskuksen ilmastodieetti täältä!

Asuminen, liikkuminen ja ruoka ovat välttämättömiä arjen osia. Niissä löytyy kuitenkin myös paljon vaihtoehtoja ja valinnanvaraa. Kuluttaja voi valinnoillaan vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä huomattavasti.

Valitse uusiutuva vihreä! Jotta energiantuotanto olisi kestävällä pohjalla, sen tulisi perustua uusiutuviin energianlähteisiin. Lue lisää sivuiltamme täältä.

Vinkkejämme energiaa säästäviin valintoihin ja tekoihin:

Jaa sivu