Maapallon keskilämpötila on noussut jo noin yhden asteen esiteolliseen aikaan verrattuna. Energiantuotanto ja -kulutus ovat globaalisti merkittävimpiä ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasujen lähteitä. Energiatehokkuus on hyväksi ympäristölle ja omalle kukkarolle.

Suomessa asumisen osuus energian loppukäytöstä on viidennes, joten kotitalouksien fiksuilla valinnoilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Suomessa rakennusten lämmityksen osuus energian loppukäytöstä on noin 26 % (lähde: Tilastokeskus).

Keskivertosuomalaisen kasvihuonekaasupäästöistä asumisen osuus on noin kolmannes. Kotitalouden energiankulutukseen vaikuttavat asunnon koko, asukkaiden lukumäärä, sähkölaitteiden määrä sekä niiden ikä, kunto ja asukkaiden käyttötottumukset. Suomalaisissa kotitalouksissa eniten energiaa kuluu asunnon ja käyttöveden lämmittämiseen. Lisäksi energiaa kuluu kodinkoneisiin ja valaistukseen. Jokainen voi vaikuttaa siihen, paljonko energiaa kotona kuluu.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä asumisen osuus on noin kolmannes (lähde: Sitra, keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki).

Vinkkejämme energiaa säästäviin valintoihin ja tekoihin: