Jätteiden lajittelu säästää luontoa ja kukkaroa. Jätteiden kierrätysvelvoite tiukentui vuoden 2016 alussa. Asetuksen mukaan 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää materiaalina. Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen, kuten tekstiilijätteen, sijoittamisesta kaatopaikalle on luovuttu ja jätettä hyödynnetään enenevästi materiaalina ja energiantuotannossa.

Käytännössä jätehuollon järjestäjä huolehtii siitä, että jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä noudatetaan lakia muutoksen jälkeekin. Kuluttajan vastuulla on noudattaa oman alueen jätteiden lajitteluohjeita. Ohjeet  löytyvät taloyhtiön jätekatoksesta tai  kierrätyspisteestä sekä paikallisen jäteyhtiön nettisivuilta tai kunnasta. Taloyhtiön asukkaat voivat kysyä kierrätysohjeita myös isännöitsijältä. Kierrätysvelvoitteen tavoitteena on kaatopaikalle kulkeutuvan jätteen vähentyminen. Arkipäivässä tämä näkyy parhaimmillaan hyötykäyttöön kelpaamattomalle jätteelle tarkoitetun astian pienentymisenä. Kun palautuspullot, paperi, kartonki, lasi, metallit ja biojäte sekä elektroniikkaromu ja vaarallinen jäte on eroteltu, lähes kaikki jäljelle jäävä kelpaa poltettavaksi. Polttokelpoisen jätteen keräysastioiden nimissä on paikkakuntakohtaisia eroja. Lajitteluohjeet löytyvät jäteastioiden kyljestä.

EU:n asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa järjestyksessä, ns. 4R säännön mukaan:

  1. vähentäminen (reduce)
  2. uudelleenkäyttö (reuse)
  3. kierrätys (recycle)
  4. hyötykäyttö (recovery)

Muovipakkaukset hyötykäyttöön

Uusi pakkausasetus siirsi vastuun kuluttajapakkausjätteiden keräämisestä kunnilta kaupalle ja teollisuudelle. Keräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Pakkausmuovikeräykseen viedään sellaiset muovipakkaukset, joihin joku tuote (esimerkiksi elintarvike tai pesuaine) on alun perin pakattu sekä muovikassit, -pussit ja -kääreet. Keräykseen vietävien pakkausten pitää olla puhdistettuja  ja kuivia. Likaiset pakkaukset kuuluvat sekajätteeseen.

Kaupasta ostetut muovituotteet, kuten muovikulhot, ämpärit, muovilelut jne. eivät kuulu pakkausmuovikeräyslaatikkoon. Tällaiset tuotteet viedään polttokelpoiseen jätteeseen tai sekajätteeseen.

PVC-pakkauksia ei saa laittaa pakkausmuovikeräykseen. PVC-muovi haittaa kierrätystä.

PVC-muovin tunnet merkistä, jossa kolmion sisällä on numero 03. PVC-muovin tunnistat merkistä, jossa kolmion sisällä on numero 3.

Kolmion sisässä oleva numero kertoo muovin laadusta. Lähtökohtaisesti kaikki pakkaukset, joissa kolmion sisällä on jokin muu kuin numero 3, laitetaan muovinkeräykseen.

Tekstiilijäte

Tekstiilijätteen vieminen kaatopaikoille loppui  vuoden 2016 alussa. Käyttökelpoiset vaattet ja tekstiilit voi kierrättää kirpputoreilla, käyttökelvottomat viedään lumpunkeruuseen tai laitetaan energia- tai sekajätteeseen. Myös esimerkiksi jotkin vaatekaupat ottavat vastaan sekä ehjiä että rikkinäisiä vaatteita ja tekstiilejä.

Jäteastioiden puhdistus

Jäteastiat olisi hyvä pestä tai vähintään pyyhkiä puhtaaksi muutaman kerran kuukaudessa. Jäteastioiden tulisi olla materiaalia, joka on helppo pyyhkiä puhtaaksi tai tarvittaessa pestä miedolla pesuainelioksella. Astioiden pesussa voi käyttää apuna vanhaa, käytöstä poistettua tiskiharjaa. Anna astioiden kuivua ennen kuin laitat sinne taas roskia. Jos jäteastia haisee pahalta, voi laimennetulla etikalla pyyhkiminen auttaa.