Jätteiden lajittelu säästää luontoa ja kukkaroa. Lajittelemalla jätteesi mahdollistat materiaalien hyötykäyttöä. Ensisijaista on pyrkiä ennalta ehkäisemään jätteen syntyä kuluttamalla kohtuullisesti ja pidentämällä tavaroiden käyttöikää.

Kuluttajan vastuulla on noudattaa oman alueen jätteiden lajitteluohjeita, jotka vaihtelevat vähän eri alueilla. Ohjeet löytyvät usein taloyhtiön jätekatoksesta, alueellisesta kierrätyspisteestä sekä paikallisen jäteyhtiön tai kunnan verkkosivuilta. Taloyhtiön asukkaat voivat kysyä kierrätysohjeita myös isännöitsijältä. Lajittelun ja kierrätyksen tavoitteena on, että entistä suurempi osa jätteeksi päätyvästä materiaalista voitaisiin hyödyntää uudessa käyttötarkoituksessa ja siten säästää luonnonvaroja.

Arkipäivässä lajittelu näkyy parhaimmillaan sekajätteen määrän pienentymisenä. Kun palautuspullot, paperi, kartonki, lasi, metallit, biojäte, sähkö- ja elektroniikkaromu ja vaarallinen jäte on lajiteltu, jää yleensä enää pieni määrä sekajätettä. Myös jätemaksut ohjaavat lajittelemaan jätettä: lajitellun jätteen hinta on yleensä alhaisempi kuin sekajätteen.

Jätepolitiikkaa ohjaa EU:n asettama jätehierarkia, jonka mukaan ensisijaista on jätteen synnyn ehkäisy ja jätteen vähentäminen.

Muovipakkaukset hyötykäyttöön

Pakkausmuovikeräykseen viedään sellaiset muovipakkaukset, joihin joku tuote (esimerkiksi elintarvike tai pesuaine) on alun perin pakattu sekä muovikassit, -pussit ja -kääreet. Keräykseen vietävien pakkausten pitää olla tyhjiä, riittävän puhtaita ja kuivia. Kovin likaiset pakkaukset kuuluvat sekajätteeseen.

Kaupasta ostetut muovituotteet, kuten muovikulhot, ämpärit, muovilelut jne. eivät kuulu pakkausmuovikeräyslaatikkoon. Tällaiset tuotteet lajitellaan polttokelpoiseen jätteeseen tai sekajätteeseen.

PVC-pakkauksia ei saa laittaa pakkausmuovikeräykseen. PVC-muovi haittaa kierrätystä.

PVC-muovin tunnet merkistä, jossa kolmion sisällä on numero 03. PVC-muovin tunnistat merkistä, jossa kolmion sisällä on numero 3.

Kolmion sisässä oleva numero kertoo muovin laadusta. Lähtökohtaisesti kaikki pakkaukset, joissa kolmion sisällä on jokin muu kuin numero 3, laitetaan muovinkeräykseen.

Tekstiilijäte

Käyttökelpoiset vaatteet ja tekstiilit voi myydä kirpputoreilla. Käyttökelvottomat tekstiilit viedään lumpunkeruuseen tai laitetaan energia- tai sekajätteeseen. Osassa kaupungeista on nykyisin poistotekstiilin keräyspisteitä, joihin voi viedä puhdasta ja kuivaa poistotekstiiliä. Poistotekstiilien keräys tulee laajenemaan lähivuosina.

Jäteastioiden puhdistus

Jäteastiat olisi hyvä pestä tai vähintään pyyhkiä puhtaaksi muutaman kerran kuukaudessa. Jäteastioiden tulisi olla materiaalia, joka on helppo pyyhkiä puhtaaksi tai tarvittaessa pestä miedolla pesuainelioksella. Astioiden pesussa voi käyttää apuna vanhaa, käytöstä poistettua tiskiharjaa. Anna astioiden kuivua ennen kuin laitat sinne taas roskia. Jos jäteastia haisee pahalta, voi laimennetulla etikalla pyyhkiminen auttaa.