Marttailu on mukavaa toimintaa myös lapsille ja nuorille! Marttojen nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle 25-vuotias henkilö sekä huoltajan suostumuksella myös alle 15-vuo­tias henkilö. Äänioikeutta ei alle 15-vuotiaalla kuiten­kaan ole. Nuorisojä­sen ei maksa jäsenmaksua eikä hän saa jäsenlehteä kotiin toimitettuna, mutta voi lukea sähköisen Martat-lehden maksutta.

Nuorisojäsenyys lomake

  • PP dot KK dot VVVV
  • PP dot KK dot VVVV