Vertaismartat

Vertaismartat toimivat oman piirinsä alueen yhdistysten tukena. Vertaismartan tehtävänä on auttaa yhdistyksiä innostumaan ja onnistumaan. Vertaismartat ovat Marttaliiton kouluttamia. Vertaismartan rooli ja tehtävät saattavat vaihdella piireittäin.

Vertaimartat järjestävät oman piirinsä yhdistyksille alueellisia toiminnansuunnitteluiltoja yhdessä marttapiirin kanssa. Vertaismartat voivat pitää toiminnansuunnitteluillan esimerkiksi parina tai yhdessä piirin toiminnanjohtajan kanssa. Toiminnansuunnitteluillan voi toteuttaa myös etäyhteyksin. Marttaliitto on tehnyt toiminnansuunnitteluiltoihin käsikirjoituksen ja yhteiset materiaalit.

Vertaismarttojen materiaalit ovat Martta-akatemiassa.

Seuraava vertaismarttojen perus- ja jatkokoulutus järjestetään 16.-17.9.2023.