S-ryhmän hotellit

S-ryh­män Sokos Ho­tel­lit tar­joa­vat Marttalii­ton jä­se­nil­le vapaa-ajan ma­joi­tuk­siin kausit­tain vaih­tu­via tar­jouk­sia. Kat­ta­va ver­kos­tom­me tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suudet niin ak­tii­vi­lo­man kuin hem­mot­te­lu­lo­man­kin viet­toon sekä mu­ka­vaa yh­des­sä­oloa ja ren­tou­tu­mis­ta. Sokos Ho­tel­le­ja on 46 ho­tel­lia Suo­mes­sa sekä Ori­gi­nal Sokos Hotel Viru Tal­lin­nas­sa.

Li­sä­tie­to­ja koh­teis­ta www.​sokoshotels.​fi/​fi/​hotellit

Tar­joam­me 15 % alen­nuk­sen Päi­vän hin­nas­ta alla ole­vis­ta Sokos Ho­tel­leis­ta vapaa-ajan mat­kus­tuk­seen.

Va­rauk­set vain Sokos Ho­tel­lien verk­ko­si­vuil­ta www.​sokoshotels.​fi.

TARJOUS VOIMASSA 31.12.2023 ASTI SEURAAVISSA HOTELLEISSA KOODILLA LIITTOTARJOUS:

 • Espoo: Heymo 1 & Original Sokos Hotel Tapiola Garden
 • Helsinki: Original Sokos Hotel Albert, Solo Sokos Hotel Helsinki & Solo Sokos Hotel Torni
 • Hämeenlinna: Original Sokos Hotel Vaakuna
 • Joensuu: Original Sokos Hotel Vaakuna
 • Jyväskylä: Original Sokos Hotel Alexandra
 • Koli: Break Sokos Hotel Koli Kylä
 • Kouvola: Original Sokos Hotel Vaakuna
 • Kuopio: Original Sokos Hotel Puijonsarvi
 • Lappeenranta: Original Sokos Hotel Lappee
 • Pori: Original Sokos Hotel Vaakuna
 • Seinäjoki: Original Sokos Hotel Vaakuna
 • Turku: Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone
 • Vaasa: Original Sokos Hotel Vaakuna
 • Vantaa: Break Sokos Hotel Flamingo

Vuonna 2024 hinta on voimassa kaikissa Sokos Hotelleissa sekä Radisson Blu ja Radisson RED -hotelleissa Suomessa.

Hin­taan si­säl­tyy:

 • majoitus
 • aamiainen (ei koske: Heymo 1)
 • asiakassauna hotellikohtaisesti

Näin va­raat

Sokoshotels.fi: Täytä va­rauk­seen tar­vit­ta­vat tie­dot, kir­joi­ta va­raus­koo­dik­si (Radisson: Alennuskoodi) LIITOT. Saat nä­ky­viin saa­ta­vil­la ole­vat hin­nat ja voit vielä tar­kis­taa va­rauk­sen. Va­raus­vah­vis­tuk­sen saat säh­kö­pos­tii­si.

Radisson Blu ja Radisson RED -varaukset: Radissonhotels.com »

Tar­jous kos­kee vapaa-ajan mat­ko­ja ja on voi­mas­sa saa­ta­vuu­den mu­kaan 31.12.2024 asti. Tar­jous­hin­tai­sia huo­nei­ta on ra­joi­tet­tu määrä. Hin­nas­ta S-Etu­kor­til­la Bo­nus­ta, ei muita alen­nuk­sia.

Sokos Hotels on suomalainen hotelliketju, joka juhlii tänä vuonna 50-vuotista taipalettaan.