Jätteen synnyn ehkäisy on edelleen paras ekoteko

  • Hanki vain tarpeellista.
  • Lahjoita elämyksiä ja palveluja.
  • Valitse kestävä tuote (pitkä takuuaika kertoo jotakin kestävyydestä).
  • Suosi vähemmän pakattuja tuotteita sekä palveluja.
  • Korjaa, korjauta ja tuunaa.
  • Laita itsellesi tarpeettomat vaattet ja tavarat kiertoon.
  • Lainaa tai vuokraa  – harvoin käytettäviä tavaroita eitarvitse itse omistaa.
  • Osta käytettyjä ja uusioraaka-aineista valmistettuja tuotteita.
  • Lähimmän kierrätyskeskuksen löydät kierrätyskeskus.com-sivulta
Jätteiden kierrätysvelvoite tiukentui vuoden 2016 alussa. Asetuksen mukaan 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää materiaalina. Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen kuten tekstiilijätteen sijoittamisesta kaatopaikalle luovutaan ja jätettä hyödynnetään enenevästi materiaalina ja energiantuotannossa.

Käytännössä jätehuollon järjestäjä huolehtii siitä, että jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä noudatetaan lakia muutoksen jälkeekin. Kuluttajan vastuulla on noudattaa oman alueen jätteiden lajitteluohjeita. Ohjeet  löytyvät taloyhtiön jätekatoksesta tai  kierrätyspisteestä sekä paikallisen jäteyhtiön nettisivuilta tai kunnasta. Taloyhtiön asukkaat voivat kysyä kierrätysohjeita myös isännöitsijältä. 

Kierrätysvelvoitteen tavoitteena on kaatopaikalle kulkeutuvat jätteen vähentyminen. Arkipäivässä tämä näkyy parhaimmillaan hyötykäyttöön kelpaamattomalle jätteelle tarkoitetun astian pienentymisenä. Kun palautuspullot, paperi, kartonki, lasi, metallit ja biojäte sekä elektroniikkaromu ja vaarallinen jäte on eroteltu, lähes kaikki jäljelle jäävä kelpaa poltettavaksi. Polttokelpoisen jätteen keräysastioiden nimissä on paikkakuntakohtaisia eroja. Lajitteluohjeet löytyvät jäteastioiden kyljestä.

Kierrätys.info-sivulta  löydät lähimmän kierrätyspisteen.

Muovipakkaukset hyötykäyttöön

Uusi pakkausasetus siirsi vastuun kuluttajapakkausjätteiden keräämisestä kunnilta kaupalle ja teollisuudelle. Tämä tarkoittaa, että heinäkuun 2016 loppuun mennessä eri puolille Suomea tulee kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille vähintään 1 850 keräyspistettä. Lisäksi muovipakkausten keräystä varten tulee vähintään 500 keräyspistettä. Keräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Lähimmän keräyspisteen ja pakkausjätteiden lajitteluohjeet löydät osoitteesta http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/.

Pakkausmuovikeräykseen viedään sellaiset muovipakkaukset, joihin joku tuote (esimerkiksi elintarvike tai pesuaine) on alun perin pakattu sekä muovikassit, -pussit ja -kääreet. Keräykseen vietävien pakkausten pitää olla puhdistettuja  ja kuivia. Likaiset pakkaukset kuuluvat sekajätteeseen.

Kaupasta ostetut muovituotteet, kuten pakasterasiat, ämpärit, muovilaatikot, pulkat jne. eivät kuulu pakkausmuovikeräyslaatikkoon. Tuotteet, joissa on joissa kolmion sisällä on muovilajin tunnus 01, 02, 04, 05, 06 tai 07, viedään polttokelpoiseen jätteeseen tai sekajätteeseen.

PVC-pakkauksia ei saa laittaa pakkausmuovikeräykseen.  PVC-muovi haittaa kierrätystä. 

PVC-muovin tunnet  merkistä, jossa kolmion sisällä on numero 03.

PVC:n muovin tunnistat merkistä, jossa kolmion sisällä on numero 3. 

Tekstiilijäte

Tekstiilijätteen vieminen kaatopaikoille loppui  vuoden 2016 alussa. Käyttökelpoiset vaattet ja tekstiilit voi kierrättää kirpputoreilla, käyttökelvottomat viedään lumpunkeruuseen tai laitetaan energia- tai sekajätteeseen. Lue lisää