Kemikaalit terveydessä

Lääketiede ja terveydenhuolto ovat hyvin riippuvaisia kemikaaleista, sillä myös lääkkeet ovat kemiallisia yhdisteitä. Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkeaineita on havaittu myös ympäristöstä, ja joidenkin lääkeaineiden on havaittu häiritsevän esimerkiksi kalojen lisääntymistä ja käyttäytymistä sekä edesauttavan antibioottiresistenssin syntyä.

Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet apteekkiin

Kaikki lääkejäämät palautetaan apteekkiin. Lääkejätteet ovat vaarallista jätettä, sillä ne voivat olla pieninäkin pitoisuuksina haitallisia ihmisille, eläimille ja ympäristölle.

  • Palauta apteekkiin käyttämättä jääneet kiinteät lääkkeet, kuten tabletit, kapselit ja lääkevoiteet, nestemäiset lääkkeet sekä käytetyt lääkelaastarit ja elohopeakuumemittarit. Poista ulommat pakkaukset ja reseptilääkkeen ohjelippu ennen palautusta.
  • Palauta erillisissä pusseissa jodia ja bromia sisältävät lääkkeet ja sytostaatit. Palauta nestemäiset lääkkeet alkuperäisissä pakkauksissaan, ja ruiskut ja neulat läpäisemättömään astiaan pakattuina.
  • Sekajätteeseen voi laittaa käyttämättä jääneet perusvoiteet, kosmetiikan, ravintolisät ja luontaistuotteet.
  • Tyhjät lasiset lääkepakkaukset voi laittaa lasinkierrätykseen ilman korkkia.

Ympäristöön voi päätyä lääkeaineita niiden käytön seurauksena jäteveden puhdistamoilta, sillä jätevedenpuhdistamot eivät yleensä pysty poistamaan kaikkia lääkeaineita. Ympäristöön voi päätyä lääkejäämiä myös eläinlääkinnästä, lääkkeiden valmistuksesta tai kun käyttämättömiä tai vanhentuneitä lääkkeitä ei toimiteta asianmukaiseen käsittelyyn.

Vaikka lääkkeiden käytön myötä voi päätyä lääkejäämiä ympäristöön, suurin osa meistä kuitenkin ajoittain tarvitsee lääkkeitä, eikä tarpeellisia lääkkeitä pidä jättää käyttämättä.

Säilytä lääkkeet lääkkeen pakkausselosteessa tai lääkevalmisteen valmisteyhteenvedossa kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Osa lääkkeistä vaatii säilytyksen jääkaapissa. Myös huoneenlämmössä säilytettävät lääkkeet kannattaa suojata valolta ja kosteudelta. Säilytä lääkkeet aina lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

Hygieniatuotteita turvallisesti

Hygieniatuotteita ovat esimerkiksi vauvanvaipat, siteet, tamponit ja inkontinenssituotteet. Hygieniatuotteita käytetään suorassa kontaktissa ihoon tai elimistöön toistuvasti ja ympäri vuorokauden. Myös hygieniatuotteiden ainesosat voivat aiheuttaa yliherkkyyttä tai allergisen reaktion. Siksi kannattaa tarkistaa, että tuote on myös kemikaalien näkökulmasta turvallinen ja terveellinen. Hygieniatuotteiden sisältämät haitalliset aineet voivat kuormittaa myös ympäristöä esimerkiksi jätehuollon kautta. Kertakäyttöiset vaipat, siteet ja muut hygieniatuotteet aiheuttavat myös paljon jätettä.

Hygieniatuotteita hankkiessa haitallisia kemikaaleja voi välttää muun muassa suosimalla ympäristömerkittyjä tuotteita tai allergiamerkittyjä tuotteita. Joutsenmerkityt hygieniatuotteet eivät sisällä terveydelle tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja, turhia hajusteita tai raskasmetalleja sisältäviä väriaineita. Allergiamerkityt vaipat ja kuukautissuojat eivät saa sisältää hajusteita, luonnonkumia tai yleisesti herkistäviä tai ärsyttäviä ainesosia, tai niiden pitoisuuksia on rajoitettu.

Myös esimerkiksi kangassiteitä tai kuukautiskuppia käyttämällä voi välttää kertakäyttöisten suojien sisältämiä kemikaaleja.