Valitse vihreä sähkö!

Helpoin tapa hankkia omaan kotiin kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa, on valita sähkösopimukseen kestävästi tuotettu vihreä sähkö. Myös keinot tuottaa paikallisesti uusiutuvaa sähköä ja lämpöä ovat tulleet entistä kannattavammiksi.

Energiantuotanto ja -kulutus ovat globaalisti merkittävimpiä ilmastokriisiä kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä. Globaalisti suurin osa energiasta tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla, mutta uusiutuvat energiamuodot yleistyvät nopeasti. Fossiilisten energialähteiden korvaaminen kestävästi tuotetulla uusiutuvalla energialla on energiansäästön ohella tärkeimpiä keinoja hillitä ilmastokriisiä.

Helpoin tapa hankkia omaan kotiin kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa, on valita sähkösopimukseen kestävästi tuotettu vihreä sähkö. Eri energialähteillä tuotetun sähkön hintojen vertailu on helppoa osoitteessa https://www.sahkonhinta.fi/

Alkuperätakuujärjestelmä on virallinen tapa varmentaa uusiutuva energia. Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu esimerkiksi uusiutuvista energialähteistä. Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa, on varmennettava sähkön alkuperä. Lisätietoa: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/alkuperatakuun-sertifikaatti/

Uusiutuvaa energiaa omaan kotiin?

Kotitaloudella on myös monia mahdollisuuksia paikallisen uusiutuvan energian tuottamiseen omaan käyttöön. Erityisesti kun sähkön ja energian hinta on korkealla, on kotitalouksille entistä kannattavampaa tuottaa osa sähköstä tai lämmöstä itse.

Aurinkosähköä voi tuottaa yleisimmin katolle asennettavilla aurinkopaneeleilla. Aurinkosähkön tuottaminen omassa kodissa vähentää ostosähkön tarvetta. Lisätietoa: https://aurinkosahkoakotiin.fi/

Lämmityksessä uusiutuvaa energiaa voi hyödyntää mm. aurinkokeräimen, ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun tai ilmavesilämpöpumpun avulla. Koska jokainen koti on ainutlaatuinen, kannattaa tutustua vaihtoehtoihin tarkasti ja kysyä neuvoa alueelliselta energianeuvojalta.

Opettele joustamaan

Sähköverkon vakaa toiminta perustuu siihen, että sähköverkossa on kullakin hetkellä kysyntää vastaava määrä sähköä, koska suuria määriä sähköä ei osata varastoida. Kun uusiutuvien energianlähteiden osuutta sähköntuotannossa lisätään ilmastokriisin ratkaisemiseksi, lisääntyy tuotannon vaihtelu, koska tuulivoimaan ja aurinkosähköön vaikuttavat vuoden- ja vuorokauden ajat enemmän kuin fossiilisiin perustuvaan tuotantoon. Jatkossa sähkön hinta voi muuttua aiempaa useammin kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tämän takia kannattaa opetella tasoittamaan kulutushuippuja omassa kotitaloudessa sekä mahdollisuuksien mukaan siirtämään kulutusta sellaisiin hetkiin, jolloin puhdasta ja edullista energiaa on runsaasti saatavilla. Tällä hetkellä energian hinta on erittäin korkea, ja myös se kannustaa paitsi säästämään energiaa, myös tasoittamaan kulutushuippuja. Lue lisää Motivan sivuilta

Vihreintä sähköä on käyttämättä jätetty sähkö!