Marttojen tasa-arvoteot 1980-1989

Kahdeksankymmenluvulla martat osallistuivat aktiivisesti sekä kansalliseen että kansainväliseen vaikuttamistyöhön, aloittivat kehitysyhteistyön Afrikassa ja kehittivät nuorten perheiden neuvontaa.

1980
Kehitystyöohjelma Äiti ja lapsi Keniassa alkoi

1981
Martat käynnistivät karjalaisen marttaperinteen keräämisen tavoitteena siirtää arvokasta kulttuuriperinnettä nuoremmille sukupolville.

1982
Marttaliitto antoi julkilausuman palkatonta hoitotyötä tekevien perheenemäntien sosiaali- ja eläketurvan kehittämiseksi.

1983
Nuorien perheiden neuvontaa kehitettiin, uutena menetelmänä opetusvideo ”Nuori perhe ja vaatehuolto”

1984
Lähimmäinen kaukana- afrikkalaisen naisen arkipäivää –näyttely kiersi Suomen marttapiireissä

1985
Koti lähellä ja kaukana-teemavuosi korosti kodin merkitystä yhteiskunnan perusyksikkönä, kasvattajana ja kulttuuriperinnön siirtäjänä

1986
Martat suunnittelivat Keniassa toteutetun kehitysyhteistyön laajentamista Sambiaan kartoittamalla yhteistyömahdollisuuksia sambialaisen kansalaisjärjestön kanssa.  Vuonna 1988 martat ryhtyivät tukemaan Itä-Sambiassa meneillään olevaa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan työntekijöiden vetämää kotitalousneuvontaa.

1987
Avoimesti yhdessä- teemavuosi korosti arvostavaa ja avointa suhtautumista toisiin ihmisiin

1988
Kodin talouden neuvontaa toteutettiin lehdessä, kirjekursseilla, videoilla ja neuvontailloissa, uusia aiheita olivat muun muassa muovikortilla maksaminen sekä Euroopan yhdentyminen

1989
Mama-rintasyöpäseulontojen aloittamisesta aloite sosiaali- ja terveysministeriölle