Marttojen tasa-arvoteot 1990-1999

Yhdeksänkymmentäluvulla toiminnan keskiössä oli talous ja ympäristö. Avoimessa neuvonnassa opetettiin venyttämään penniä ja maksuvaikeuksissa oleville annettiin henkilökohtaista velkaneuvontaa. Kehitysyhteistyöprojekti Afrikassa sai jatkoa ja neuvonta aloitettiin myös rajantakaisessa Karjalassa. Ympäristön tilasta huolisaan olevat martat tekivät kunnille aloitteen lajitellun kotitalousjätteen vastaanotosta.

1990
Martat tekivät aloitteen  lajitellun kotitalousjätteen vastaanotosta kunnissa. Aloite vietiin ympäristöministerille sekä kuntien päättäjille eri puolilla Suomea

1991
Käynnistettiin uusi kehitysyhteistyöprojekti Äiti ja lapsi Zimbabwessa sekä kotitalousneuvonta aloitettiin myös rajantakaisessa Karjalassa

1992
Kuluttajien talous- ja velkaneuvonnan kokeilu aloitettiin yhteistyönä Finlands svenska Marthaförbundin ja Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Maksuvaikeuksissa oleville ja ylivelkaantuneille ihmisille annettiin henkilökohtaista neuvontaa kolmena päivänä viikossa.  

1993
Naisten asemaan vaikutettiin ravitsemus- ja ruokatalousneuvonnalla ohjaamalla edullisten ruoka-aineiden käyttöön. Työkaluiksi julkaistiin Penninvenyttäjän keittokirja, josta sittemmin tuli menestys.

1994
Julkaisut Penninvenyttäjän tilikirja ja Penninvenyttäjän vaateaatteet helpottivat naisten arkea ja auttoivat naisia saamaan paremman otteen elämästään talousvaikeuksien keskellä.

1995
Marttaliitto oli mukana Nainen ja ääni –julkaisun suunnittelussa: osallistuttiin eri puolilla maata naisten äänioikeuden 90-vuotisjuhliin.

1996
Marttojen neuvonnassa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa internetiä julkaisemalla kotisivuilla muun muassa ruokaohjeita

1997
Kodin talous- ja velkaneuvonnassa keskityttiin raha-asioiden suunnitteluun ja seurantaan sekä avustettiin ylivelkaantuneita saamaan järkevä maksuohjelma talouden hallitsemiseksi. Yhteistyökumppaneina olivat sosiaalitoimi, diakoniatyö ja Pelastusarmeija

1998
Lokakuu oli puurokuu, jolloin puhuttiin ponnekkaasti kotoisten puurojemme puolesta. Puurokuun tempauksella kerättiin varoja Bosnia-Herzegovinan naisille. Keräys onnistui erinomaisesti, tavoite ylitettiin puolella.

1999
Eurojen tuloa ennakoitiin kouluttamalla marttoja. Myös erityisryhmien kursseilla opeteltiin euroja. Burkina Fason kehitysyhteistyöhanke alkoi