Kestävät talouspolut

Kestävät talouspolut (2022–2024) on Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteinen kehittämishanke. Kolmivuotisessa hankkeessa yhteiskehitetään uusia ekososiaalisen talousneuvonnan toimintatapoja ja välineitä.

Hankkeessa talousneuvontaan yhdistetään ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmia. Tavoitteena on vahvistaa taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien ihmisten taloudellista toimintakykyä, kestävän arjen ja talouden hallintaa sekä osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.  

Hankkeessa 

  • Keräämme ja tuotamme tietoa kestävästä hyvinvoinnista sekä siitä, mistä mielekäs arki koostuu. Kehitämme taloudellisen kestävyyden ohjaamista ekososiaalisesta näkökulmasta.  
  • Kehitämme ja pilotoimme Uudenmaan ja Keski- ja Etelä-Pohjanmaan marttojen kanssa uusia ekososiaalisen talousneuvonnan toimintatapoja. Teemme neuvontakokeiluja monenlaisissa ympäristöissä ja hyödynnämme muun muassa luontolähtöisyyttä.  
  • Jatkokehitämme ja luomme uusia digitaalisia välineitä, kuten verkkokursseja, testejä ja tehtäviä, joilla helpotetaan kohderyhmien mahdollisuutta tehdä ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä valintoja omassa arjessaan. 
  • Kehitämme hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa sektorirajat ylittävää, moniammatillista palvelupolkua kohderyhmien arjen ja talouden hallinnan tueksi. 
  • Nostamme julkisessa keskustelussa esille epäkohtia, muutostarpeita ja ratkaisuehdotuksia taloudellisesti haavoittuvissa tilanteissa olevien tarpeita ja osallisuutta painottaen. 

Hankeaikana syntyneet digitaaliset sisällöt ja välineet kootaan yleisesti saataville Takuusäätiön ja Marttojen verkkosivuille toiminnalliseksi kestävän arjen reseptipankiksi.   

Hankkeessa työskentelevät Katri Pellikka Marttaliitossa sekä Minna Markkanen ja Venla Toivonen Takuusäätiössä.  

Yhteystiedot: