Ilmastoruokaohjelma lausunto 2021

Marttajärjestö haluaa olla aktiivisesti mukana viemässä ilmastoruokaohjelman tavoitteita käytäntöön.

Huolenamme kuitenkin on, ettei ilmastoruokaohjelma riittävällä tavalla ohjaa ilmastopäästöjen nopeaan vähentämiseen, eikä myöskään huomioi tarvetta varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja ehkäistä ruokajärjestelmän häiriöitä. Siksi toivomme sen asettavan konkreettisempia ja kunnianhimoisempia tavoitteita ruokajärjestelmän päästöjen vähentämiseksi niin Suomessa kuin globaalissa ruokaketjussakin.

Marttajärjestön näkökulma ohjelman kommentointiin nojaa kuluttajakäyttäytymisen muutokseen ja sen resursoimiseen. Suomen ilmastopaneelin mukaan kotitalouksien hiilijalanjäljen tulisi pienentyä 70 %, jotta Suomi voi saavuttaa vuodelle 2035 asetetun hiilineutraalisuustavoitteen. Koska ruoka on asumisen ja liikkumisen ohella yksi tärkeimpiä kotitalouksien ilmastopäästöjen lähteitä, tulisi ilmastoruokaohjelman ohjata vahvemmin ja konkreettisemmin ruoan ilmastopäästöjen nopeaan vähentämiseen.

Esitämme ohjelmaan vahvempaa roolia ruokajärjestelmän kaikille toimijoille ja erityisesti kansalaisjärjestöille. Kotitalouksia ja kuluttajaryhmiä on monenlaisia, kuten ohjelmassa huomioidaan. Marttajärjestön vahvuus on erilaisten kuluttajaryhmien tuntemus ja tunnistaminen sekä heidän motivointinsa sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla vastuullisiin ruokavalintoihin. Koska pysyvien muutosten tekeminen ruokavalioon ei ole helppoa, kansalaisjärjestöjen neuvonnalla ja viestinnällä on tärkeä rooli muutoksiin ohjaamisessa ja tuuppaamisessa ja myös rakentavassa keskustelussa kohti kasvispainotteisempia ruokavalioita.

Nyt painotus alkutuotantoon ja jalostavaan tuotantoon ei kata teollisuuden ja kaupan vastuuta. Koulutuksen ja neuvonnan ohella tuotekehitys ja markkinointi sekä kaupan tuotesijoittelu ja tarjoukset ovat vahvoja mielipiteenmuokkaajia. Sen lisäksi, että kuluttajat saavat kokemusta ja innostusta ruokapalvelujen tarjoaman kasvisruoan ja kasviproteiinivalmisteiden maistattamisessa, tarvitaan yhtä lailla neuvontaa ja motivointia opetella uusia tuotteita ja tapoja koostaa ateriat kotitalouksissa.

Esitämme ohjelmaan myös tavoitteen lisätä tutkittua tietoa, jonka avulla voidaan hahmottaa kuluttajien ruoka-arkea ja syventää ymmärrystä arjessa tehtävistä suunnitelmista ja päätöksistä. Kuluttajan toimimiseen aktiivisena ruokakansalaisena tarvitaan konkreettisia ohjaavia tekoja (mm. verotusta ja vastuullista markkinointia) sekä luotettavaa, saavutettavaa tietoa valintojen tueksi.

Ruokakansalaiseksi kasvaminen vaatii vaikuttavaa läpi varhaiskasvatuksen ja peruskoulun leikkaavaa ruokakasvatusta, johon voidaan antaa työkaluja myös kodeissa ja harrastustoiminnassa. Ruokakasvatusta ja neuvontaa tarvitaan lasten ja nuorten lisäksi aikuisille. Myös perheissä tapahtuvaa ruokakasvatusta tulee tukea. Lausumme toiveen, että ruoka- ja ravitsemusosaamisen vahvistamiseksi ja päivittämiseksi erilaisissa elämäntilanteissa ja eri tulotasoilla eläville perheille ja yksilöille asetetaan ohjelmassa selkeämpi tavoite.

On huomioitava, että ilmastoruokaohjelmassa ei ole nostettu esille nykyistä ruoan liikakulutusta, josta johtuu sekä terveyshaittaa että ympäristöhaittaa. Liiallinen syöminen ja epäterveellisten valintojen tekeminen kuormittavat myös terveydenhuoltoa. Ruokavalio- ja elämäntapamuutoksiin liittyviä tutkimustuloksia on vietävä käytäntöön ja suosituksiin kuluttajien asenteita kuunnellen ja arvostaen. Keskustelulle on oltava tilaa ja luotettavaa tietoa on oltava saatavissa kaikille ketjun toimijoille sekä kuluttajille saavutettavassa ja kiinnostavassa muodossa ja turvallisessa ympäristössä.

Odotamme, että järjestötoimijoita tuetaan muutosten viemisessä kohti ilmastoruokaohjelman tavoitteita. Jo käynnistetyt toimenpiteet ovat arvokkaita, ja toivomme toimenpiteisiin vastaisuudessa tutkitun tiedon muokkaamiseksi kuluttajalähtöiseksi sekä aktiiviseen viestintään kannustavia toimia, mm. rahoitushakuja, joissa voimme Marttaliiton edistämänä rakentaa kuluttajille suunnattua vastuullisten ruokavalintojen verkkopalvelua yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

5.8.2021

MARTTALIITTO RY