Marttojen tasa-arvoteot 2010-2017

Kaksituhattakymmenen -luvulla martat nostivat julkiseen keskusteluun tasa-arvokysymykset ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn, haastoivat kuntavaaliehdokkaita ja vaikuttivat yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Martat tukivat naisten hyvinvointia ja tasa-arvoon tähtäävää koulutusta Kamerunissa ja lisäsivät ruoanlaittokurssien avulla vapautuvien vankien valmiuksia itsenäiseen elämään.

2010
Yhteisvastuukeräyksen varoilla aloitettiin Kotirumba rullaamaan –hanke tuen ja avun antamiseksi heikommassa asemassa oleville lapsiperheille

2011
7800 isoäidinneliöistä virkattua tilkkupeittoa lahjoitettiin pääasiassa Ensi- ja turvakotien kautta lapsiperheille ja muille apua tarvitseville

2012
Marttaliiton tuella Kamerunin kotitalousneuvojien yhdistys ACESF-CA koulutti kotitalous- ja yrittäjyysneuvontakursseilla 360 köyhempää naista Kamerunissa lisäten heidän hyvinvointiaan ja tasa-arvoaan.

2013
Martat lisäsivät vankien valmiuksia itsenäiseen ja vapaaseen elämään pitämällä vankiloissa ruoanlaittokursseja. Yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa tuotti erinomaisia tuloksia.

2014
Tasa-arvokysymykset ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy nostettiin teemoiksi julkiseen keskusteluun Marttojen järjestämässä Pohjoismaiden Naisjärjestöjen kesäkonferenssissa Rovaniemellä sekä SuomiAreenassa Porissa. Paikalla oli iso joukko vaikuttajanaisia.

2015
Marttojen ehdokas, tasa-arvon asiantuntija Eva Biaudet valittiin Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajaksi. Martat vaikuttavat Naisjärjestöjen keskusliitossa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon puolesta. Liittoon kuuluu 58 naisjärjestöä ja 400 000 jäsentä.

2016
Martat olivat mukana SuomiAreenassa Saman padan äärellä. Kampanjalla tuettiin maahanmuuttajien kotoutumista.

2017
Martat kannustivat kaikkia äänestämään kuntavaaleissa ja haastoivat kuntavaaliehdokkaat kertomaan omat näkemyksensä kuntien järjestämästä joukkoruokailusta, kotipalveluista ja taitojen opetuksesta kouluissa: ”Enemmän lähiruokaa, vähemmän hävikkiä, käytännön apua koteihin ja arjen taitoja kouluihin”