Arki sujuvaksi

Marttapiirit järjestävät työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville 16-29 -vuotiaille nuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahan muuttaneille ja heidän perheilleen sekä rikosseuraamusasiakkaille vuosittain yli 800 kotitalouskurssia eri puolilla Suomea.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa osallistujien arjen hallinnan taitoja ja kohentaa sosiaalisia taitoja. Opettelemme pienryhmässä yhdessä ruoanvalmistusta, kodinhoitoa, raha-asioita ja hygieniaa. Otamme kaikessa toiminnassa huomioon kestävän kehityksen ja ympäristöasiat. Kurssit tukevat sosiaalisten suhteiden kehittymistä ja ryhmässä toimimisen taitoja. Osallistujat saavat omaan arkeen liittyviä onnistumisen kokemuksia. Maahan muuttaneiden kursseilla opettelemme lisäksi arjen suomen kielen sanastoa.

Työn tuloksia ja vaikutuksia

Vuonna 2023 järjestimme yhteensä 819 kurssia, luentoa ja muuta tapahtumaa ympäri Suomen ja tavoitimme toiminnassa 2126 osallistujaa. Osallistumiskertoja oli 4857. Palautteiden mukaan osallistujat ovat oppineet kursseilla uusia taitoja ja saaneet vahvistusta arjen taitoihin. 96 % osallistujista suosittelee toimintaa muille.

Kurssikerrat olivat viikon kohokohta. Oli tosi jees, että ohjaaja haastoi meitä tekemään vähän erilaisia ruokia, tutustumaan uusiin raaka-aineisiin ja opiskelemaankin. Ohjaaja panosti tosi paljon meihin ja kurssiin. Tällaista lisää vankilaan muihinkin toimintoihin.

Arki sujuvaksi -toiminta palkittiin vuonna 2016 RAY:n Vaikuttavaa! -palkinnolla.  Palkinto myönnettiin tuloksellisesta ja vaikuttavasta järjestötyöstä. Vuonna 2014 Arki sujuvaksi -toiminta sai Kriminaalihuollon tukisäätiön palkinnon työstä rikosseuraamusasiakkaiden parissa.

Rahoittajana sosiaali- ja terveysministeriö

Arki sujuvaksi toimintaa on järjestetty jo vuodesta 1997 lähtien. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen, joka vastaa ministeriön sosiaali-​ ja terveysalan järjestöille myöntämien avustusten hakemuskäsittelystä, avustusehdotuksen valmistelusta ja avustusten maksamisesta. STEA myös valvoo avustusten käyttöä ja arvioi avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksia.

STEAn tuloksellisuusraporttien arvioinnissa vuoden 2023 Arki sujuvaksi -toiminta sai parhaan eli Erittäin hyvä -arvion rahoittajan viisiportaisella asteikolla.