Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Martat ovat järjestäneet arjen taitojen kursseja mielenterveyskuntoutujille säännöllisesti jo 1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien Arki sujuvaksi -kurssikertoja on vuosittain noin 280. Vuonna 2023 alueellisia yhteistyötahoja toiminnan käytännön toteuttamisessa eri puolilla Suomea oli 65.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla arjen taitojen haasteet liittyvät erilaisten mielenterveyden ongelmien, alkoholin tai muiden päihteiden käytön ohella usein kiinteästi muihin elämänhallinnan ongelmiin: talouden ongelmat, asunnottomuus, ravitsemukselliset haasteet, hygienia ja yleiset elämänhallinnan haasteet. Marttojen neuvonta täydentää yhteistyökumppaneiden muuta toimintaa. Näin voimme yhdessä tukea asiakkaiden kuntoutumista.

Arjen pyörittäminen ollut mulle tosi vaikeaa – saanut paljon hyviä oppeja!

Kuntoutujille pienenkin asian oppiminen voi olla suuri askel. Mieleen saattaa palautua jo opittuja taitoja, jotka ovat välillä unohtuneet. Yhdessä tekeminen, ruoanlaitto ja saman pöydän ääressä syöminen on monelle uutta. Kurssin ansiosta voi uskaltaa ensi kertaa oman asunnon ulkopuolelle tai mukaan muuhun toimintaan. Pienetkin muutokset terveellisempään ravitsemukseen vaikuttavat psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kestävää kehitystä ja ympäristöasioita opettelemme arjen pienten valintojen ja hyvien toimintatapojen avulla. Marttojen neuvonnalla voidaan poistaa monia pelkoja ja ennakkoluuloja mm. siivoukseen, henkilökohtaiseen hygieniaan ja ravitsemukseen liittyen.

Palautteen mukaan arjen taitojen neuvonta tukee asiakkaiden kuntoutumista erittäin hyvin. Yhteistyökumppanien (N37) arvio viime vuoden toiminnasta oli 4,95/ 5.