Vilppu

VILPPU – Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena.


Vilppu-toiminnan päätavoitteita ovat

  1. Ikääntyneiden ja lapsiperheiden terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistäminen
  2. Vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat voimaannuttava ryhmätoiminta ikääntyneille, hyvinvointia tukeva ryhmätoiminta lapsiperheille (aikuiset ja lapset) sekä Ystäväkahvilat ikääntyville. Vapaaehtoistoiminnan tukena toimivat Vilppu-hankkeen aikana kehitetyt koulutusmallit, oppaat, materiaalit ja etätoiminnan välineet. Vapaaehtoiset ohjaavat toimintaa pareittain tai pienissä ryhmissä. Piirien työntekijät tukevat ja johtavat oman alueensa vapaaehtoistoimijoita.

Vilppu-toiminnassa tarjotaan koulutusta ja tukea sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille. Valtakunnallisina yhteistyökumppaneina toimivat Ikäinstituutti ja Pelastakaa Lapset ry, sekä vuodesta 2022 lähtien Vanhustyön keskusliitto. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa ja sillä tuetaan onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja siihen osallistuvien ja vapaaehtoisten voimaantumista.

Vilppu-vapaaehtoistoiminta 2024

Vapaehtoistoiminnan muotoja on kolme: ryhmätoiminta ikääntyville ja ryhmätoiminta lapsiperheille sekä ystäväkahvilat ikääntyville. Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ja ohjeistetaan tehtäviin. Vapaaehtoistoimintaan voivat hakea kaikki martat. Ystäväkahviloiden toteuttamiseen voivat osallistua myös muut vapaaehtoiset. Toimintaa järjestetään sekä kasvokkain että etäyhteyksin.

Vuonna 2024 Vilppu-toimintaa järjestetään seuraavissa kahdeksassa piirissä. Lähes kaikissa toimintaan osallistuvissa piireissä järjestetään sekä ryhmätoimintaa että Ystäväkahvila-toimintaa.

Ystäväkahvilat ja ryhmätoiminta ikääntyville/lapsiperheille
  • Hämeen piiri
  • Lounais-Suomen piiri
  • Savon piiri
  • Pirkanmaan piiri
  • Lapin piiri
  • Keski-Suomen piiri
  • Kaakkois-Suomen piiri
Ystäväkahvilat
  • Kainuun piiri

Tule vapaaehtoiseksi!

Voit kysyä lisätietoja tai ilmoittautua vapaaehtoiseksi, olemalla yhteydessä oman alueesi marttapiiriin. Piirien Vilppu-yhteyshenkilöt löydät tästä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Vapaaehtoistyötä tekevät martat on vakuutettu

Raameja, rajoja ja huolenpitoa -opas

Vapaaehtoiminnan johtamisen opas on kirjoitettu osana Vilppu-hanketta.