Marttojen tasa-arvoteot 2000-2009

Kaksituhatluvun ensimmäisellä vuosikymmenellä martat kiinnittivät huomiota perheiden hyvinvointiin sekä kotimassa että maamme rajojen ulkopuolella.  Martat  vaativat tukea lapsiperheille ja nostivat esille kotona tehdyn työn arvon. Nuoria perheitä innostettiin kotitalouden hoitoon ja maahanmuuttajanaisia opastetiin selviämään arjessa. Juhlavuoden kunniaksi martat neuvoivat villasukat kaikille vuoden aikana syntyneille vauvoille.

Uusi vuosituhat alkoi Marttaliiton ja Finlands svenka Marthaförbundin yhteisellä julistuksella. Järjestöt halusivat tukea lapsiperheille, vaihtoehtoja lastenhoidon järjestämiseen sekä kotona tehdylle työlle sille kuuluvan arvon.

2001
Valtakunnallista työtä nuorten lapsiperheiden kanssa toteutettiin Kotirumba rullaamaan -hankkeessa, joka innosti ja motivoi nuoria perheitä kotitalouden hoitoon liittyvissä tehtävissä ja ohjasi suunnitelmallisuuden lisäämiseen. Marttaliiton internet-sivut tarjosivat ajankohtaista kotitalousneuvontaa ja järjestötietoa.

2002
Martat vaikuttajina yli rajojen -teemalla korostettiin valtakunnallisen järjestön toimintaa moniulotteisena ja moni-ilmeisenä vaikuttajana erilaisissa olosuhteissa. Martat muodostavat verkoston, jonka kautta voidaan vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla. Vaikuttaminen tapahtuu myös yhteistyön merkeissä yli valtakunnan rajojen, lähialueilla ja Afrikassa.

2003
Turvaa taloutesi -neuvonnan painopisteinä oli lisätä kotitalouksien raha-asioiden vakautta ja riskien hallintaa sekä taloussuunnittelua ja oikeudellisen tiedon hyödyntämistä. Talousneuvonta keskittyi erityisesti työttömiin, nuoriin ja nuoriin perheisiin.

2004
Kotitalousneuvontaa maahanmuuttajille -hankkeessa tavoitteena oli maahanmuuttajanaisten syrjäytymisen ehkäiseminen. Suomessa asumista helpotettiin oppimalla ruuanlaittoa, tekemään kuluttajana viisaita valintoja ja ymmärtämään suomalaista elämäntapaa.

2005
Marttaliitto on mukana MONITA kumppanuushankkeessa edistämässä taiteen keinoin etnisiä suhteita ja torjumassa rasismia ja muukalaisvihaa.

2006
Kaksivuotinen teemakausi Tasa-arvo tavaksi alkaa ja nostaa esille arjen tasa-arvon merkitystä, kodin toimintakulttuuria ja vuorovaikutuksen yhteisössä ja yhteiskunnassa.

2007
Toteutettiin ketjukoulutuksia ja kotitalousneuvontaa kotimaan lisäksi Karjalan tasavallassa.

2008
Maailman taloustilanne notkahti ja marttojen neuvot nousivat jälleen arvoonsa.

2009
Martat neuloivat 60000 paria sukkia kaikille vuoden aikana syntyneille lapsille sekä myös adoptoiduille pienoikaisille.