Marttojen tasa-arvoteot 1930-1939

1930-luvulla tehtiin maalaisemännän työ näkyväksi, kiinnitettiin huomioita emäntien ajankäyttöön ja riittävään lepoon sekä otettiin kantaa ikääntyvien naisten työttömyyteen. Marttoja innostettiin ehdokkaiksi kunnallisvaaleihin, Jäsenten tasa-arvon tunnukseksi otettiin käyttöön uusi marttapuku.

1930
KOTITALOUSTAITOJA  MAATALOUSKERHOLAISILLE
Marttayhdistysten järjestämä maatalouskerhotoiminta valmensi tyttöjä monipuolisesti emännän tehtäviin. 17 000 kerholaista sai oppia sekä maaseudulla että kaupungeissa. Mm. Viipurin kaupunkiyhdistyksessä oli toista sataa kerholaista ja kerhotyö oli yhdistyksen tärkein toimintamuoto.

1931
EMÄNNÄN TYÖ ARVOONSA

Marttaliiton vuosikokouksessa nostettiin keskusteluun maalaisemännän työn ammatillistaminen ja oikeutus vuosilomaan

1932
TUKEA TYÖTTÖMILLE

Kämmenniemen marttakerhon kapalo-ompeluseurassa pidettiin alustus ”Mitä martat voisivat tehdä vanhojen puutteenalaisten naisten työttömyyden poistamiseksi”

1933
TALOUS TASAPAINOON

Uutena neuvonnan kohteena maalaisemäntien kirjanpito

1934
EMÄNNÄN TYÖ NÄKYVÄKSI
Aloitettiin emäntien ajankäytön seuranta-kilpailuja, joitten tuloksia Suomalaisen Marttaliiton toiminnanjohtaja maisteri Elli Saurio käytti myöhemmin tieteelliseen tutkimustyöhönsä emäntien työpäivistä

1935
MARTTAPUKU TASA-ARVON TUNNUKSEKSI

Vuosikokouksessa esitettiin ehdotus yhtenäiseksi marttapuvuksi tasa-arvoa tuomaan marttatoimintaan

1936
KUNNALLISPÄÄTTÄJIKSI NAISIA

Marttaliitto kehoitti marttoja asettamaan tuleviin kunnallisvaaleihin naisehdokkaita

1937
”JOKA PÄIVÄ LÄMMIN LEIPÄ”
Leipä oli ruokavalion tärkein kalorilähde, ja martat opettivat leipomisen taitoa. ”Joka päivä lämmin leipä, joka päivä leivän puute” -iskulauseella houkuteltiin varsinkin maamme itäosan emäntiä opettelemaan myös kovan ruokaleivän valmistusta.

1938
KOTITALOUSTAIDOISTA TODISTUS

Uudistettu 5-vuotinen marttatutkinto innosti marttoja tavoitteelliseen kotitaloustietojen ja taitojen opiskeluun.

1939
LEPO JA VIRKISTYS OSAKSI PÄIVÄRYTMIÄ  

Vietettiin Lepovuotta ja kiinnitettiin huomiota nukkumiseen ja emäntien lepoon, kunnes sodan uhka ja sota pistivät martat mm. erilaisiin huoltotehtäviin sotilaiden ja kotirintaman avuksi