Vastuulliset julkiset hankinnat

Marttaliitto vaatii kunnilta ja hyvinvointialueilta vastuullisuutta julkisissa hankinnoissa. Ihmisoikeudet sekä työllistämis- ja ympäristövaikutukset tulee ottaa huomioon hankintoja kilpailutettaessa. Haastamme marttayhdistykset ja martat vaikuttamaan kotikuntiensa ja hyvinvointialueiden hankintoihin.

Kuka tahansa kuntalainen voi toimia aloitteen tekijänä lähi- ja luomuruoan, lähipalveluiden ja vastuullisesti kehitysmaissa valmistettujen tuotteiden käytön lisäämiselle kunnassa.

Miksi?

 • Suomalaisista 86 prosenttia pitää ihmisoikeuksien sekä ympäristövaikutusten huomioon ottamista tärkeänä julkisissa hankinnoissa.
 • Suomalaiset kunnat hankkivat tällä hetkellä tietämättään lapsi- ja pakkotyöllä tehtyjä tuotteita.
 • Lähellä tuotetun ruoan reitti lautaselle tunnetaan ja se on jäljitettävissä.
 • Ruoan riskit ovat vähäisemmät lyhyen tuotantoketjun ansiosta ja elintarvikkeisiin on usein lisätty vähemmän lisäaineita ja pakkausmateriaalia.
 • Lähellä tuotettu ruoka on tuoretta, puhdasta ja turvallista. Esim. suomalaisia marjoja ei tarvitse kuumentaa ennen tarjoilua.
 • Eläinten hyvinvoinnista pidetään huolta eikä eläimiä lääkitä ennaltaehkäisevästi.
 • Luomutuotannossa eläimet saavat toteuttaa lajityypin mukaista käyttäytymistä.
 • Paikallisruoan käyttö säilyttää alueen pienet ja keskisuuret yritykset elinvoimaisena – näin huoltovarmuus pysyy yllä. Samalla oman alueen ruokakulttuurin arvostus säilyy.

Virkamiehet ja luottamushenkilöt kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa ja hyvinvointialueilla käyttävät valtaa, kun päätetään, mitä ruokaa julkisissa ruokapalveluissa tarjotaan. He myös päättävät mitä palveluita kunnassa käytetään ja miten kunta- ja hyvinvointipalvelut tuotetaan. Päättäjien vastuulla on laatia linjaukset lähipalveluiden, lähi- ja luomuruoan sekä kotimaisten elintarvikkeiden käytöstä kunnissa. Näiden asioiden tulisi näkyä myös kunnan strategiassa.

Miten?

 1. Haastakaa ja avatkaa keskustelua vastuullisesti toteutettujen julkisten hankintojen tilanteesta kuntapäättäjien kanssa. Käyttäkää oheisia aloitepohjia apuna: Kehitysmaahankinnat ja Elintarvikehankinnat
 2. Kysykää aina ruuan alkuperää ja vaatikaa paikallisesti tuotettua ruokaa ja sertifioituja kehitysmaatuotteita. Vaatimalla vaikutamme tarjontaan.
 3. Haastakaa perheet, ystävät ja muut marttayhdistykset mukaan käyttämään oman kunnan tuotteita ja palveluita. Näin parannamme aluetaloutta parhaiten!

Mistä lisätietoa?

Tukea hankintojen vastuullisuuden parantamiseen antavat esimerkiksi Motiva (www.motivanhankintapalvelu.fi), julkisten hankintojen neuvontayksikkö (www.hankinnat.fi) tai Reilu kauppa ry:n koordinoima 15 kuluttaja- ja kehitysjärjestön yhteenliittymä (www.reilukauppa.fi/vastuullisethankinnat).

Maakuntien julkisten ruokapalveluiden järjestämisessä tai kilpailutuksessa tulee varmistaa ja hyödyntää hyviä malleja ja toimintatapoja, joilla lähiruokahankinnat voidaan toteuttaa. Apua antavat mm. kuntien hankinta-asiamiehet.