Marttojen tasa-arvoteot 1970-1979

Seitsemänkymmentäluvulla martat kiinnittivät huomiota terveelliseen ravitsemukseen ja rintasyövän ehkäisyyn. Tasavallan presidentin haaste inflaation torjumisesta otettiin vastaan ja nuoria ja lapsia ohjattiin myönteisiin, perhekeskeisiin harrastuksiin.

1970
Vuoden aikana sekä järjestön sisällä että julkisuudessa nostettiin esille perheenemännän työn merkitys. Tavoitteena oli, että tälle niin perheessä kuin koko kansantaloudessakin tuottavalle työlle laskettaisiin myös rahallinen arvo ja se saisi julkista tunnustusta.

1971
Aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli alkanut jo 1960-luvulla silloisen puheenjohtajan Irja Vidingin johdolla. Erilaisia yhteisaloitteita tehtiin lähes vuosittain. Näistä merkittävimpiä on aloite lasten päivähoidon järjestämisestä vuonna 1971.

1972
Marttojen ravitsemusviesti starttasi Koti ja terveys -teemavuonna 1972. Viesti levisi Marttaliiton, marttapiiriliittojen ja marttayhdistysten välityksellä koko maahan. Ensimmäisenä viestin vastaanotti tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Terveydeksi-julistusta jaettiin laitettavaksi niin kotien kuin julkisten keittiöidenkin seinille 1972. ”Pane tämä viesti näkyvälle paikalle keittiöösi. Siitä muistat, että keittiössä tehdään todella tärkeitä ratkaisuja”.

1973
Tammikuussa 1973 aloitti 10 000 marttaa Gisella Gästringin ohjeiden mukaan säännöllisen rintojentarkkailuohjelman. Ensimmäisen vuoden aikana löydettiin 14 rintasyöpää, joista suurin osa saatiin hoidettua. Tulos oli rohkaiseva ja mama-toimintaa jatkettiin ensin kokeiluna ja myöhemmin ProMama-yhdistyksen kautta.

1974
Marttaliitto täytti 75 vuotta. Juhlavuoden pitopäivällisten tuotosta 50 % kohdennettiin ACWW:n kampanjaan lasten väärästä ravitsemuksesta johtuvan sokeuden ehkäisemiseen kehitysmaissa.

1975
Toisena teemavuonna nostettiin kodin talouteen liittyvät kysymykset voimakkaasti esille, haastoihan tasavallan presidentti Urho Kekkonen 75-vuotisjuhlapuheessaan martat inflaation torjuntaan. Vuoden aikana tehtiin inflaatiopaketti marttayhdistyksille ja -kerhoille sekä toimintavihjeitä marttaillan, inflaatioiltamien ja inflaatiopäivällisten järjestämiseksi.

1976
Mamaohjelman ansiosta omatarkkailuun johtava opastustyö otettiin silloisen Lääkintöhallituksen toimesta terveyskeskusten ja työterveyshuollon ohjelmaan. Aivan helppoa aloittaminen ei ollut. Martat tekivät vuosina 1976–1977 noin sata aloitetta kunnissa ja kuntayhtymissä ohjelman jatkamiseksi.

1977
Vuoden aikana kiinnitettiin huomiota nuorten ja nuorten kotien tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Nuorisotyölle asetettiin tavoitteita ja ohjelmia ja itse nuorisotyön tekemistä suunniteltiin eri tasoilla.

1978
Nuoreksi nuorten kanssa -teemalla haluttiin vaikuttaa eri ikäpolvien vuorovaikutuksen merkitykseen kodissa ja järjestöelämässä. Lisäksi teema muistutti aikuisia kasvatusvastuustaan ja osuudestaan nuorten ja lasten ohjaamisessa myönteisiin koti- ja perhekeskeisiin harrastuksiin.

1979
Kansainvälinen lapsen vuosi korosti vastuutamme koko maailman lapsista ja toi järjestön toimintaan lapsen ja perheen asemaa koskevia aiheita. Äiti ja lapsi Keniassa -kehitysyhteistyöohjelman aloittamisesta tehtiin päätös ja ohjelma alkoi vuonna 1980.