Malawi

Seksuaalisen ja sukupuolistuneen väivallan ehkäisy ja tyttöjen oikeuksien edistäminen Malawin maaseudulla 2021–2024

Väestöliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Marttaliitto yhdistivät voimavaransa Malawin tyttöjen hyväksi.

Yhteishankkeessamme vuosina 2021-2024 neljä seksuaalioikeuksien, naisten oikeuksien ja lasten oikeuksien asiantuntijajärjestöä yhdistää voimansa sukupuolittuneen väkivallan juurisyiden kitkemiseksi. Tuemme sekä väkivallan potentiaalisia uhreja että viranomaistahoja tunnistamaan väkivallan ja keinot sen torjumiseksi. Kaiken työn perustana on sukupuolinormeihin ja asenteisiin vaikuttaminen.

Hankkeen toteuttavat Väestöliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Martat ja malawilainen nuorisojärjestö CYECE yhteistyössä. Väestöliitto kouluttaa työntekijöitä seksuaalikasvatuksessa. MLL toimii lasten oikeuksien asiantuntijana. Marttaliitto tukee naisten osuuskuntia ja muita ryhmiä näiden yritystoiminnassa. CYECE tuntee syvällisesti Malawin kulttuuriset normit ja yhteiskunnan. Sillä on myös paljon osaamista nuorten seksuaalioikeuksissa.

Pandemia lisää turvattomuutta

Koronapandemia on lisännyt sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kaikkialla maailmassa. Köyhyys on lisääntynyt, kouluja on pidetty kiinni ja terveyspalvelut keskittyvät entistä enemmän koronan ehkäisemiseen ja hoitoon. Nämä tekijät yhdessä johtavat teiniraskauksien ja lapsiavioliittojen kasvuun. Malawissa Machingan alueen korkea syntyvyys, 6,1 lasta yhtä naista kohden, johtuu vähäisestä ehkäisyvälineiden käytöstä, varhaisista avioliitoista ja teiniraskauksista.

Väkivallan tekijöistä ja uhreista muutoksen tekijöiksi

Machingan alueella yhteensä 5000 10-24-vuotiasta tyttöä ja nuorta naista saa tietoa oikeuksistaan, väkivallasta sekä heille kuuluvista palveluista, jotka auttavat kitkemään väkivallan syitä. Tärkeä hankkeen kohderyhmä ovat vammaiset tytöt: myös heidän tietonsa ja kykynsä hakea apua vahvistuu.

Lisäksi tuhat aikuista naista vahvistaa lisätuloilla taloudellista itsenäisyyttään ja koulutuksella kykyään itsenäiseen päätöksentekoon. Kun seksuaaliterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä päätöksiä voi tehdä tietoisesti, väkivallan riski pienenee.

Myös miehet ja pojat voivat olla puolustaa naisten oikeuksia ja uudistaa haitallisia mies- ja naiskäsityksiä. Koulupojastakin voi tulla muutoksen tekijä, ”male champion”. Siksi 2000 poikaa ja miestä otetaan mukaan seksuaalikasvatukseen.

Työ tavoittaa myös poliitikkoja, virkamiehiä ja muita yhteisön vastuunkantajia. Sukupuoleen perustuva väkivalta on todellinen este YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

Lahjoita

Marttajärjestö tukee Somalimaan, Sambian, Malawin ja Etiopian naisia ja tyttöjä kouluttamalla heitä ravitsemuksessa, kotitaloustaidoissa ja pienyrittäjyydessä. Tuellasi autamme naisten ja tyttöjen kouluttautumista sekä heidän perheidensä arjessa selviämistä ja hyvinvointia. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ovat vammaiset naiset ja vammaisten lasten äidit, joille järjestetään itsemääräämisoikeutta ja omia elämäntaitoja vahvistavia koulutuksia kuten kotitaloustyöpajoja.

Voit tukea työtämme lahjoittamalla täällä. Lämmin kiitos avusta!