Vertaismartta on viestinviejä ja yhteyshenkilö piirin ja yhdistysten välillä. Hän Ideoi, innostaa ja kannustaa sekä ohjaa hänelle piiristä nimettyjä yhdistyksiä. Hän antaa käytännön läheistä ja vertaisuuteen perustuvaa yhdistystoiminnan neuvontaa, joka vahvistaa yhdistysosaamista.

Marttojen vertaismarttatoiminta pdf

  • Vertaismartta tukee yhdistyksiä yhdistyksen hallinnossa. Erityisesti toiminnantilastoinnin ja jäsenrekisterin käyttämisessä niin, että vastuuhenkilöiden vaihtuessakin asiat hoituvat yhdistyksellä sujuvasti.
  • Tarvittaessa vertaismartta auttaa yhdistystä vuosikokouksen suunnittelussa.
  • Vertaismartta on yhteydessä hänelle nimetyn alueen yhdistyksiin.
  • seuraa mitä marttajärjestössä tapahtuu ja on menossa mukana. Tiedottaa alueensa yhdistyksiä piirin ja liiton ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista.
  • toimii yhteistyössä piirin kanssa yhdistystoiminnan ja uusien jäsenten iltojen järjestämisessä.
Jaa sivu