Marttajärjestössä on kaikkiaan kahdeksan erilaista jäsenlajia. Yleisin niistä on kuitenkin varsinainen jäsen. Esimerkiksi seniorijäseneksi ei voi itse ilmoittaa liittyvänsä, vaan tieto tulee jäsenrekisteristä automaattisesti seuraavana vuonna kun senioirijäsenyysehdot ovat täyttyneet.

Marttayhdistyksen sääntöjen mukaiset jäsenyyslajit

Varsinainen jäsen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja suorittaa liiton määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti. Kaikkien hallituksen jäsenten täytyy olla varsinaisia jäseniä.

Perhejäseneksi voi liittyä yli 15-vuotias henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

Varsinainen jäsen voi halutessaan siirtyä seniorijäseneksi seuraavan vuoden alusta, kun hän on täyttänyt 75 vuotta, jos hän on ollut marttayhdistyksen jäsen vähintään 25 vuotta. Jäsenrekisteri huomioi tämän automaattisesti, jäsenen ei tarvitse tehdä mitään.

Opiskelijajäseneksi voi liittyä päätoimisesti opiskeleva alle 25-vuotias henkilö. Opiskelijajäsenen tulee erota sen vuoden lopussa, jolloin hän täyttää 25 vuotta ja siirtyä varsinaiseksi jäseneksi tai perheenjäseneksi.

Perhejäsen, seniorijäsen ja opiskelijajäsen maksavat vain liiton määräämän jäsenmaksuosuuden. He eivät saa jäsenlehteä.

Nuorisojäseneksi voi liittyä huoltajan suostumuksella alle 15-vuotias henkilö. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta. Nuorisojäsen ei maksa jäsenmaksua eikä saa jäsenlehteä.

Marttayhdistyksen varsinainen jäsen voi liittyä toissijaiseksi jäseneksi toiseen marttayhdistykseen ja maksaa toissijaisen jäsenen jäsenmaksun suoraan toissijaiselle marttayhdistykselle. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta toissijaisessa marttayhdistyksessä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen marttatoiminnassa ansioituneita jäseniä. Heidän kutsumisestaan päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistys vastaa omien kunniajäsentensä jäsenmaksusta. Kunniajäsenen jäsenmaksu voi olla 40 euroa tai 23 euroa.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden jäsenmaksun päättää liiton kokous. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Jäsenmaksut

Lasku lähetetään

Jäsenmaksu

Yhdistys

Piiri

Liitto

Lehti

Varsinainen jäsen Kotiosoitteeseen 40 8 11 4 17
Perhejäsen Kotiosoitteeseen 23 8 11 4  –
Seniorijäsen Kotiosoitteeseen 40

23

8

8

11

11

4

4

17

ei lehteä

Opiskelijajäsen Kotiosoitteeseen 23 8 11 4  –
Nuorisojäsen Kotiosoitteeseen 0 0 0 0  –
Kunniajäsen Yhdistykseen tai piiriin 40

23

8

8

11

11

4

4

17

ei lehteä

Toissijainen jäsen Maksetaan suoraan yhdistykselle 8 8  0 0 0
Yhdistyksen kannattajajäsen Kotiosoitteeseen 50  33  0 0 17
Piirin kannattajajäsen Kotiosoitteeseen 50 33 0 17

Maksamattomat jäsenmaksut

Yhdistysten on hyvä seurata jatkuvasti jäsenmaksutilannettaan. Jäsenrekisteristä saa tulostettua jäsenluettelon, josta näkee ketkä ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja keiden maksu vielä puuttuu. Edellisen vuoden maksamattomat jäsenet erotetaan automaattisesti seuraavan vuoden alussa.

Liitto karhuaa jäsenmaksua vain kerran alkuperäistä laskua seuraavan laskutuksen yhteydessä. Tämän jälkeen yhdistykset karhuavat jäsenten maksamattomat jäsenmaksut. Maksussa on erittäin tärkeää, että viitenumero on oikein, jotta maksu kohdistuu jäsenen tietoihin. Jos viitenumeroa ei ole tiedossa, pitää maksun viestikentässä näkyä jäsennumero sekä jäsenen nimi, jonka maksusta on kyse.