Käsityöt ovat osa monen marttayhdistyksen toimintaa ja eri puolilla Suomea toimii yhdistysrajat ylittäviä Kässämarttaryhmiä ja Kässäkahviloita. Marttailloissa, kässäleireillä tai Kässäkahviloissa pääsee kokeilemaan itselle uudenlaisia käsitöitä. Martoissa tehdään ja opitaan yhdessä sekä siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle. Jokainen yhdistys voi tehdä sellaisia käsitöitä, joista jäsenet ovat kiinnostuneita. Yhdessä tekemällä oppii paitsi itse, voi tehdä paljon myös toisten hyväksi.

Marttojen käsityötoiminta

Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Marttojen käsityötoiminnassa tehdään itselle ja toisille sekä opitaan uusia taitoja. Toiminta perustuu vertaisuuteen ja yhdessä oppimiseen, kokeilemiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Samalla opitaan arvostamaan omaa osaamista ja luovuutta.

Marttojen käsityötoiminnassa tärkeää on onnistumisen ja oppimisen ilo. Ei haittaa, vaikka lopputuloksesta tulisi vähän erilainen, kuin oli ajatellut. Martoissa harrastetaan käsitöitä yhdessä. Käsitöiden äärellä on aikaa tutustua, kohdata ja jutella toisten kanssa. Kädentaidot auttavat myös tekemään valintoja kestävään arkeen. Kun osaa itse tehdä, korjata tai tuunata, voi säästää rahaa ja luontoa.

Martoilta haetaan tietoa, vinkkejä ja oppia peruskäsitöihin. Marttojen käsityötoiminta on kaikille avointa tiedoista ja taidoista riippumatta. Pääsy- tai taitovaatimuksia ei ole. Martoissa voi oppia jonkun uuden käsityötekniikan sekä palauttaa mieleen unohtuneita taitoja. Käsityötoiminta myös innostaa liittymään jäseneksi Marttoihin.

Tutustu Marttojen käsityöohjeisiin

Kässäkahvilat

Eri puolilla Suomea toimii marttojen vetämiä Kässäkahviloita, joihin kokoonnutaan tekemään ja oppimaan yhdessä. Kässäkahvila voi olla yhdistysrajat ylittävä tai osa jonkin marttayhdistyksen toimintaa. Kässäkahviloiden vetäjinä toimivat kässämartat ovat vapaaehtoisia käsityöharrastajia. Marttaliitto suosittelee, että kässäkahvilalla on aina 2-3 vetäjää. Vetäjät vastaavat kahvilan organisoinnista, tiedotuksesta ja ohjelman kokoamisesta. Yksittäisten kahvilakertojen vetäjänä voi toimia vetäjän lisäksi joku kahvilan osallistujista, vierailija tai asiantuntija.

Kässäkahvilan vetäjän eli tarvitse olla kaiken osaava käsityöihminen. Riittää, että on kiinnostunut käsitöistä monipuolisesti ja valmis kokeilemaan uutta. Kässämarttailu on toimintaa, jossa ei ole opettajia ja oppilaita, vaan opastus tapahtuu vertaisohjauksena toinen toiselta oppien. Myös vetäjä oppii itse koko ajan lisää. Usein myös osallistujissa on niitä, jotka voivat opastaa muita, vaikka eivät itse sen kerran vetäjiä olisikaan. Käsityöinnostuksen lisäksi Kässäkahvilan vetäjän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kyky tulla toimeen muiden ihmisten kanssa, ryhmän ohjaamisen taidot ja halu vetää Kässäkahvilaa.

Kässäkahvila voi kokoontua säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa tai satunnaisemmin. Se voi kokoontua aina samassa paikassa tai paikka voi vaihdella. Osa Kässäkahviloista toimii marttapiirien tiloissa, osa kirjastoissa, kouluilla tai muissa julkisissa tiloissa.

Säännöllisesti kokoontuvalle Kässäkahvilalle kannattaa tehdä ohjelma esimerkiksi puoleksi vuodeksi eteenpäin. Tällöin Kässäkahvilaa on helpompi markkinoida ja myös uudet osallistujat saadaan kiinnostumaan. Ideoita kokoontumiskertojen sisällöiksi kannattaa kysyä osallistujilta. Ideoita löydät myös tämän sivun Ideapankista sekä Kässämarttaryhmien vetäjät -Facebook-ryhmästä. Muiden Kässäkahviloiden toimintasisältöihin voi tutustua esimerkiksi niiden Facebook-ryhmissä. Kässäkahvilan aiheet voivat myös liittyvä erilaisiin tempauksiin, haasteisiin tai hyväntekeväisyyteen. Joskus kässäkahvilassa voi myös olla kokoontumiskerta, jossa kaikki tekevät omia tekeillä olevia käsitöitä ja usein on mahdollista tehdä omaa käsityötä myös silloin, kun Kässäkahvilalla on yhteinen aihe.

Kässäkahvilassa käytettävissä materiaaleissa kannattaa suosia kierrätettyjä ja ympäristön kannalta kestäviä materiaaleja aina kun se on mahdollista. Yhdessä voidaan opetella myös korjaamaan ja tuunaamaan. Kässämahvilassa voidaan tehdä matonkuteita ja virkata niistä monenlaista. Vanhoista farkuista voi tehdä vaikkapa erilaisia esiliinoja ja sanomalehtipaperi sopii moneen askarteluun.

Tärkeintä Kässäkahvilan toiminnassa on hyvän tunnelman ja yhdessä tekemisen tunteen luominen. Vetäjän tehtävä on varmistaa, että uudet osallistujat otetaan vastaan ja he tuntevat olonsa tervetulleiksi. Joka kerta voi myös kysyä, onko mukana sellaisia, jotka eivät vielä ole Marttoja ja kertoa lyhyesti Marttojen ja Kässäkahvilan toiminnasta. Vetäjän on myös hyvä osata kertoa, miten Marttoihin voi liittyä.

Marttaliitto uusii parhaillaan Kässäkahviloiden ilmettä ja viestintämateriaalia.