Jotta energiantuotanto olisi kestävällä pohjalla, sen tulisi perustua uusiutuviin energianlähteisiin. Vihreän sähkön valinta sähkösopimukseesi on helppo teko ympäristön hyväksi.

Sähköä tuotetaan monin eri tavoin sekä uusiutuvilla että uusiutumattomilla energiamuodoilla. Esimerkiksi bioenergia, aurinko-, tuuli- ja vesivoima ovat uusiutuvia energiantuotannon muotoja. Uusiutumattomia puolestaan ovat ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet turve, öljy, maakaasu ja kivihiili.

Fossiiliset polttoaineet ovat käytetyimpiä energianlähteitämme. Ne kuitenkin aiheuttavat haitallisia hiilidioksidipäästöjä sekä happamoittavia rikin ja typen oksideja.

Fossiilisista polttoaineista saadaan sähköä polttamalla niitä voimalaitoksessa. Polttoaineen palaessa vapautuu lämpöä. Voimalaitoksessa oleva vesi kiehuu ja höyrystyy lämmön avulla. Höyry pyörittää turbiinia, joka tuottaa generaattorin avulla sähköä sähköverkkoon. Kuitenkaan kaikkea polttoaineen käyttämää energiaa ei saada sähköksi.
Esimerkki: jos voimalaitoksen hyötysuhde on 50 %, päätyy polttoaineen sisältämästä energiasta vain puolet sähköverkkoon.

Myös sähkön siirrossa voimalaitokselta sähköverkkoon ja sähköverkosta kotitalouksiin tapahtuu häviötä. Kaikki tuotettu sähkö ei siis päädy käyttöön asti.

Uusiutumattomat energianlähteet tulevat nimensä mukaisesti joskus loppumaan ja lisäksi niiden käyttö rasittaa ympäristöämme huomattavasti.

Jotta energiantuotanto olisi kestävällä pohjalla, sen tulisi perustua uusiutuviin energianlähteisiin. Vaihda siis uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuun sähköön, lämpöön ja polttoaineisiin.

Uusiutuvien energianlähteiden etuja ovat riittävyys sekä vähäisemmät päästöt. Haasteina ovat kuitenkin esimerkiksi saatavuuden vaihtelu sekä tehon tai hyötysuhteen heikkous.

Perinteisesti on ajateltu, että sähköntuotanto mukautuu sähkön kulloisenkin kulutuksen mukaan. Vihreässä sähköjärjestelmässä osa sähköntuotannosta vaihtelee sään mukaan: välillä aurinko paistaa ja joskus voimakkainkin tuuli tyyntyy. Sähkö ei vielä osata laajamittaisesti varastoida. Se tarkoittaa, että sähkönkulutusta on pystyttävä mukauttamaan sähköntuotantoon. Sähkön tuotantoa ja kulutusta pyritäänkin yhä enemmän tasapainottamaan älykkäiden ratkaisuiden avulla. Tätä muutosta kutsutaan energiamurrokseksi. Lue lisää Motivan blogista.

Sähköntuotannon eri muodoista löydät tietoa www.energia.fi sivustolta täältä.

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa: www.energiavirasto.fi