Kokkaamme yhdessä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kursseilla vuosittain noin 350 kertaa. Vuonna 2016 alueellisia yhteistyötahoja toiminnan käytännön toteuttamisessa oli 66.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla arjen taitojen puutteet liittyvät erilaisten mielenterveyden ongelmien, alkoholin tai muiden päihteiden käytön ohella usein kiinteästi muihin elämänhallinnan ongelmiin: talouden ongelmat, asunnottomuus, ravitsemukselliset puutteet, hygienia, yleiset elämänhallinnan haasteet. Marttojen neuvontaa onkin hyvä toteuttaa osana yhteistyökumppaneiden muuta toimintaa. Näin voidaan yhdessä tukea asiakkaiden kuntoutumista.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla pienenkin asian oppiminen on suuri askel, mieleen saattaa palautua jo opittuja taitoja, jotka ovat välillä unohtuneet. Yhdessä tekeminen, ruoanlaitto ja saman pöydän ääressä syöminen on monelle uutta. Kurssin ansiosta voi uskaltaa ensi kertaa oman asunnon ulkopuolelle tai mukaan muuhun toimintaan. Pienetkin muutokset terveelliseen ravitsemukseen vaikuttavat psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Neuvonnalla voidaan poistaa monia pelkoja ja ennakkoluuloja mm. siivoukseen, henkilökohtaiseen hygieniaan ja ravitsemukseen liittyen.

Neuvontaa on tehty järjestössämme säännöllisesti jo 90-luvun lopulta alkaen. Palautteen mukaan arjen taitojen neuvonta tukee asiakkaiden kuntoutumista erittäin paljon tai melko paljon (95 % vastaajista).

”Kurssilla on ollut mahdollisuus tutustua lähemmin kuntoutujiin. Kurssi on osoittanut miten tärkeitä onnistumisen kokemukset ovat, siitä poikinutta hyvää oloa on ollut ilo katsella. Kurssi on opettanut paljon siitä, miten kuntoutujia saa aktivoitua tekemään asioita, jotka heitä jännittävät. Olen myös itse saanut hyviä reseptejä, joita olen käyttänyt. Ohjaajana olen seurannut kotitalousneuvojan mahtavia ryhmänohjaustaitoja ja pyrkinyt oppimaan niistä!” (Yhteistyökumppani)

”Kurssi osallistaa. Haastaa sopivassa suhteessa. Antaa onnistumisen tunteen. Yhdessä tekemistä, kasvattaa yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Itsenäiseen asuntoon siirtyneet kovasti hyötyneet kurssista.” (Yhteistyökumppani)

Osallistujien palautetta:

  • Kurssi oli minulle tarpeellinen (92 % vastaajista)
  • Olen oppinut uusia asioita (94 %)
  • Olen valmistanut tai aion valmistaa kurssilla tehtyjä ruokia kurssin jälkeen (73 %)
  • Kurssilla jaetulle materiaalille ja ohjeille on myöhemmin käyttöä (94 %)
  • Työskentely yhdessä muiden kanssa tuntui hyvältä/positiiviselta (95 %)
Jaa sivu