Kokkaamme yhdessä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kursseilla vuosittain noin 300 kertaa. Vuonna 2020 alueellisia yhteistyötahoja toiminnan käytännön toteuttamisessa oli 52.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla arjen taitojen haasteet liittyvät erilaisten mielenterveyden ongelmien, alkoholin tai muiden päihteiden käytön ohella usein kiinteästi muihin elämänhallinnan ongelmiin: talouden ongelmat, asunnottomuus, ravitsemukselliset haasteet, hygienia ja yleiset elämänhallinnan haasteet. Marttojen neuvontaa onkin hyvä toteuttaa täydentävänä osana yhteistyökumppaneiden muuta toimintaa. Näin voidaan yhdessä tukea asiakkaiden kuntoutumista.

Kuntoutujille pienenkin asian oppiminen voi olla suuri askel. Mieleen saattaa palautua jo opittuja taitoja, jotka ovat välillä unohtuneet. Yhdessä tekeminen, ruoanlaitto ja saman pöydän ääressä syöminen on monelle uutta. Kurssin ansiosta voi uskaltaa ensi kertaa oman asunnon ulkopuolelle tai mukaan muuhun toimintaan. Pienetkin muutokset terveelliseen ravitsemukseen vaikuttavat psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kestävää kehitystä ja ympäristöasioita opettelemme arjen pienten valintojen ja hyvien toimintatapojen avulla. Marttojen neuvonnalla voidaan poistaa monia pelkoja ja ennakkoluuloja mm. siivoukseen, henkilökohtaiseen hygieniaan ja ravitsemukseen liittyen.

Neuvontaa on tehty järjestössämme säännöllisesti jo 90-luvun lopulta alkaen. Palautteen mukaan arjen taitojen neuvonta tukee asiakkaiden kuntoutumista erittäin paljon tai melko paljon (94 % vastaajista).

Lue juttu Marttojen ja Hoitokoti Tuhkimon yhteistyöstä (Martat-lehti 3/2018): Tuhkimossa tuetaan toipuvaa

”Kurssilla on ollut mahdollisuus tutustua lähemmin kuntoutujiin. Kurssi on osoittanut miten tärkeitä onnistumisen kokemukset ovat, siitä poikinutta hyvää oloa on ollut ilo katsella. Kurssi on opettanut paljon siitä, miten kuntoutujia saa aktivoitua tekemään asioita, jotka heitä jännittävät. Olen myös itse saanut hyviä reseptejä, joita olen käyttänyt. Ohjaajana olen seurannut kotitalousasiantuntijan mahtavia ryhmänohjaustaitoja ja pyrkinyt oppimaan niistä!” (Yhteistyökumppani)

”Kurssi osallistaa. Haastaa sopivassa suhteessa. Antaa onnistumisen tunteen. Yhdessä tekemistä, kasvattaa yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Itsenäiseen asuntoon siirtyneet kovasti hyötyneet kurssista.” (Yhteistyökumppani)

Osallistujien palautetta v. 2019 (N547)

  • Kurssi oli minulle tarpeellinen (80 % vastaajista)
  • Olen oppinut uusia asioita (80 %)
  • Olen valmistanut tai aion valmistaa kurssilla tehtyjä ruokia kurssin jälkeen (66 %)
  • Kurssilla jaetulle materiaalille ja ohjeille on myöhemmin käyttöä (73 %)
  • Työskentely yhdessä muiden kanssa tuntui hyvältä/positiiviselta (92 %)
  • Kurssi oli mielestäni laadukas (samaa mieltä 78 % ja melko samaa mieltä 19 %)