Kokkaamme yhdessä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kursseilla vuosittain noin 300 kertaa. Vuonna 2021 alueellisia yhteistyötahoja toiminnan käytännön toteuttamisessa eri puolilla Suomea oli 53.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla arjen taitojen haasteet liittyvät erilaisten mielenterveyden ongelmien, alkoholin tai muiden päihteiden käytön ohella usein kiinteästi muihin elämänhallinnan ongelmiin: talouden ongelmat, asunnottomuus, ravitsemukselliset haasteet, hygienia ja yleiset elämänhallinnan haasteet. Marttojen neuvontaa onkin hyvä toteuttaa täydentävänä osana yhteistyökumppaneiden muuta toimintaa. Näin voidaan yhdessä tukea asiakkaiden kuntoutumista.

Kuntoutujille pienenkin asian oppiminen voi olla suuri askel. Mieleen saattaa palautua jo opittuja taitoja, jotka ovat välillä unohtuneet. Yhdessä tekeminen, ruoanlaitto ja saman pöydän ääressä syöminen on monelle uutta. Kurssin ansiosta voi uskaltaa ensi kertaa oman asunnon ulkopuolelle tai mukaan muuhun toimintaan. Pienetkin muutokset terveelliseen ravitsemukseen vaikuttavat psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kestävää kehitystä ja ympäristöasioita opettelemme arjen pienten valintojen ja hyvien toimintatapojen avulla. Marttojen neuvonnalla voidaan poistaa monia pelkoja ja ennakkoluuloja mm. siivoukseen, henkilökohtaiseen hygieniaan ja ravitsemukseen liittyen.

Neuvontaa on tehty järjestössämme säännöllisesti jo 90-luvun lopulta alkaen.

Palautteen mukaan arjen taitojen neuvonta tukee asiakkaiden kuntoutumista erittäin hyvin. Yhteistyökumppanien (N31) arvio viime vuoden toiminnasta oli 4,7 / 5.

Ladattavat tiedostot:


Lue juttu Marttojen ja Hoitokoti Tuhkimon yhteistyöstä (Martat-lehti 3/2018): Tuhkimossa tuetaan toipuvaa


Osallistujien palautetta v. 2021 (N216)

  • Toiminta oli minulle hyödyllistä 4,6 /5
  • Opin uusia taitoja 4,4 /5
  • Olen valmistanut tai aion valmistaa kurssilla tehtyjä ruokia kurssin jälkeenkin 4,2 /5
  • Saamillani materiaaleilla ja ohjeilla on käyttöä myöhemminkin 4,4 /5
  • Opin työskentelemään yhdessä muiden kanssa 4,3 /5
  • Kurssi oli mielestäni laadukas 4,8 /5

”Opin todella paljon. Sujuvuutta työskentelyssä. Opin rohkeutta tarttua toimeen. Erilaisia maustamisen tapoja.”

”Aloin syömään aamupalaa, ruoanlaittoa kotonakin.”

”Käyttämään jo taloudessani olevia taloustyökaluja.”

”Kodinhoidollisia asioita ja ruuan valmistusta.”

”Opin työskentelemään muitten kanssa sovussa.”

”Minulle oli tosi vaikeaa tulla kurssille (traumoja kotitalouden tunnilta). Pikkuhiljaa olo helpottuu.”

”Ryhmässä toimiminen ei ole minulle kovin helppoa, mutta onnistuin siinä osittain.”

”Olen oppinut noudattamaan reseptejä ja toimimaan järjestelmällisesti.”

”Onnistuin leipomisessa hyvin.”

”Pääsin lähtemään liikkeelle ja osallistumaan kurssipäivään.”

”Arjen pyörittäminen ollut mulle tosi vaikeaa – saanut paljon hyviä oppeja! 🙂 ”

”Ruuanlaitto voi olla monipuolista olematta monimutkaista.”

”Olen oppinut monipuolisempia ruokavaihtoehtoja ja saanut hyviä siivousvinkkejä.”

”Tietoiskut” esim. pesuohjeista oli hyödyllinen, tuli tarkistettua pesuohjeet kun ostin talvitakin.”

”Yhteis henki todella hyvä! Eikä haitannut yhtään vaikken todellakaan ole syntynyt keittiö veitsi kädessä 🙂 ”

”Loistavat ohjeet, materiaalit ja vetäjä.”