Kestävä talouspolut (2022–2024) on Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteinen kehittämishanke. Kolmivuotisessa hankkeessa yhteiskehitetään uusia ekososiaalisen talousneuvonnan toimintatapoja ja välineitä. Hanke käynnistyy keväällä 2022.

Hankkeen tavoitteena on taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien kohderyhmien taloudellisen toimintakyvyn, arjen ja talouden hallinnan sekä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen.

Hanketta toteutetaan luomalla kohtaamisia ja yhteiskehittämällä uusia ekososiaalisen talousneuvonnan toimintatapoja ja välineitä sekä moniammatillista palvelupolkua. Hanketta toteutetaan sekä kasvokkain että digiympäristöissä.