Marttaliiton kaikki toiminta pyrkii vaikuttamiseen. Myös yhdistyksissä tehtävä työ on vaikuttavaa sekä yhdistyksen sisällä että suhteessa paikallisyhteisöön. Kotitalousneuvontamme tavoittaa laajasti ihmisiä alueellisesti suoraan ja median kautta, ja vaikuttaa heidän kauttaan satoihin tuhansiin koteihin ja perheisiin koko maassa.

Martat mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

Suomelle hyväksyttiin 3.12.2013 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.  Marttaliitto oli mukana valmistelutyössä ja hyväksymässä sitoumusta. Suomi jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus koskettaa jokaista suomalaista.

Yhteiskuntasitoumuksen visiona on, että vuonna 2050 Suomessa jokainen ihminen on arvokas yhteiskunnan jäsen. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, joka luo perustan ja edellytykset kaikkien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä tarjoaa käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja maailman ongelmiin. Sitoumuksen kahdeksan tavoitteen avulla kestävän kehityksen periaatteet pyritään muuttamaan käytännöksi.

Suomi jonka haluamme 2050
Yhteiskuntasitoumuksen valmistelu

Marttaliiton toimenpidesitoumus 2014–2016

Marttaliitto sitoutuu kiinnittämään ihmisten huomiota kulutustottumuksiin sekä kannustaa tekemään helppoja ympäristölle ja kukkarolle hyvää tekeviä muutoksia Ekokoti-verkko-opintojen avulla. Verkko-opinnot ovat uusi toimintamalli jakaa tietoa ympäristömyönteiseistä valinnosita järjestön jäsenille. Mittareina ovat marttojen kotisivuilla olevan Elämänapa-arvion avulla kulutustottumuksensa testanneiden henkilöiden määrä, Ekokoti-verkko-opintoihin osallistuneiden määrä sekä heidän ilmoittamansa kulutustottumuksissa tapahtuneet muutokset.

Marttaliiton toimenpidesitoumus
Elämäntapa-arvio 

Jaa sivu