1930-LUVULLA TEHTIIN MAALAISEMÄNNÄN TYÖ NÄKYVÄKSI, KIINNITETTIIN HUOMIOTA EMÄNTIEN AJANKÄYTTÖÖN JA RIITTÄVÄÄN LEPOON SEKÄ OTETTIIN KANTAA IKÄÄNTYVIEN NAISTEN TYÖTTÖMYYTEEN. MARTTOJA INNOSTETTIIN EHDOKKAIKSI KUNNALLISVAALEIHIN. JÄSENTEN TASA-ARVON TUNNUKSEKSI OTETTIIN KÄYTTÖÖN UUSI MARTTAPUKU.

1930
KOTITALOUSTAITOJA MYÖS PIKKUMARTOILLE

Kolmekymmentäluvun alussa erityisesti marttatoiminta auttoi sosiaalistamaan tyttöjä ja antoi taitoja tuleviin emännäntehtäviin.

1931
EMÄNNÄN TYÖ ARVOONSA

Marttaliiton vuosikokouksessa nostettiin keskusteluun maalaisemännän työn ammatillistaminen ja oikeutus vuosilomaan

1932
TUKEA TYÖTTÖMILLE

Kämmenniemen marttakerhon kapalo-ompeluseurassa pidettiin alustus ”Mitä martat voisivat tehdä vanhojen puutteenalaisten naisten työttömyyden poistamiseksi”

1933
TALOUS TASAPAINOON

Uutena neuvonnan kohteena maalaisemäntien kirjanpito

1934
EMÄNNÄN TYÖ NÄKYVÄKSI
Aloitettiin emäntien ajankäytön seuranta-kilpailuja, joitten tuloksia Suomalaisen Marttaliiton toiminnanjohtaja maisteri Elli Saurio käytti myöhemmin tieteelliseen tutkimustyöhönsä emäntien työpäivistä

1935
MARTTAPUKU TASA-ARVON TUNNUKSEKSI

Vuosikokouksessa esitettiin ehdotus yhtenäiseksi marttapuvuksi tasa-arvoa tuomaan marttatoimintaan

1936
KUNNALLISPÄÄTTÄJIKSI NAISIA

Marttaliitto kehoitti marttoja asettamaan tuleviin kunnallisvaaleihin naisehdokkaita

1937
”JOKA PÄIVÄ LÄMMIN LEIPÄ”

Lämpövuoden neuvonnan ruokatalousaiheena oli leipä – ”Joka päivä lämmin leipä, joka päivä leivän puute” lauseella houkuteltiin leivän leipomiseen.

1938
KOTITALOUSTAIDOISTA TODISTUS

Ryhdyttiin jakamaan todistuksia marttakurssien kävijöille

1939
LEPO JA VIRKISTYS OSAKSI PÄIVÄRYTMIÄ  

Vietettiin Lepovuotta ja kiinnitettiin huomiota nukkumiseen ja emäntien lepoon, kunnes sodan uhka ja sota pistivät martat mm. erilaisiin huoltotehtäviin sotilaiden ja kotirintaman avuksi

Jaa sivu