Marttagaalan palkinnot

On juhlan aika ja aika palkita marttatoiminnan tärkeimpiä mahdollistajia, marttoja! Kuka omaa aikaansa marttatoiminnan mahdollistamiseksi antava martta ansaitsisi saada kiitoksen Tampere-talon lavalla? Marttagaalassa jaetaan palkintoja kahdessatoista yksilökategoriassa ja kahdessa yhdistyskategoriassa.

Palkittavien ehdottaminen ja valinta

Kaikki martat ja työntekijät ovat voineet ehdottaa palkittavia marttoja erillisellä lomakkeella. Palkittavien ehdottamisaika päättyi vuoden 2023 loppuun. Marttaliitto kerää ehdotukset ja tekee lopulliset valinnat piirejä konsultoiden. Vaikka ehdottamasi martta ei tulisi tällä kertaa palkituksi, annathan itse hänelle tunnustusta tekemästään työstä ja välität sydämelliset kiitokset myös Marttaliiton puolesta. Jokaisen panos on tärkeä.

Marttagaalan palkintokategoriat

Vuoden kasvaja (yhdistys) – jäsenmääräänsä suhteellisesti eniten kasvattanut yhdistys

Aktiivinen paikallistoimija – Elinvoimainen marttayhdistys, joka toimii aktiivisesti omalla paikkakunnallaan martta-aatetta ja strategiaamme näkyväksi tehden ja luoden verkostoja alueen toimijoihin ja osallistuen koko paikallisyhteisön kehittämiseen.

Innostajamartta – Hän, jonka ilo ja innostus tarttuu muihinkin ja jonka kanssa on aina hyväksytty ja huomioitu olo.

Tapahtumamartta – Hän jolla pysyy langat käsissä ja joka organisoi parhaat retket ja tempaukset.

Kahvittajamartta – Hän joka pyöräyttää pullat ja keittää kahvit isommallekin joukolle taidolla ja hymyssä suin.

Sienimartta – Luotettava sienituntija, joka järjestää parhaat sieniretket

Ruokamartta – Aktiivinen ruokaosaaja, joka jakaa ketjukoulutuksissa saamiaan oppeja eteenpäin niin omassa yhdistyksessä kuin laajemminkin.

Kässämartta – Käsityöosaaja, joka organisoi parhaat kässäillat ja jakaa osaamistaan muille.

Mediamartta – Verkkosivutuki, joka on aina valmiina auttamaan marttaystäviä nettipulmissa.

Vertaismartta – Aktiivinen yhdistysten tukija, joka pitää innostavimmat toiminnansuunnitteluillat.

Ympäristömartta – Valveutunut ympäristöosaaja, joka osallistuu ympäristölukupiireihin ja vie tärkeää viestiä eteenpäin omaan yhdistykseensä ja laajemminkin.

Puutarhamartta – Puutarhaosaaja, joka järjestää parhaat marttaillat tai puutarhakahvilat ja saa kavereidenkin peukalot vihertämään.

Kansainvälinen martta – Naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustaja meillä ja maailmalla, muualta muuttaneiden tervetulleeksi toivottaja ja marttaystävien maailmankuvan avartaja.

VILPPU-vapaaehtoinen eli lähimartta – Innostava ja kaikki osallistujat huomioiva VILPPU-ryhmän ohjaaja ja/tai aktiivinen ja hyvää henkeä luova Ystäväkahvilan vapaaehtoinen.