Malawin maaseudun koulutytöt 2017–2024

Väestöliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Marttaliitto yhdistivät voimavaransa Malawin tyttöjen hyväksi.

Järjestöillä on pitkät perinteet naisten ja tyttöjen aseman parantamisesta sekä Suomessa että kehitysmaissa. Hyvien hankekokemusten ja tulosten siivittämänä järjestöt halusivat lähteä yhdessä edistämään malawilaisten tyttöjen asemaa.

Tyttöjen seksuaaliterveyden ja koulutuksen edistäminen Malawin maaseudulla” -hanke sai jo toisen ulkoministeriön nelivuotisen rahoituksen vuosille 2021–2024. Työ jatkaa Väestöliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton aiempaa hanketyötä Malawissa, tuoden nyt mukaan myös Marttaliiton asiantuntemuksen.

Yhteistyön tuloksena pystytään entistä paremmin parantamaan tyttöjen asemaa Malawin maaseudulla. Neljän vuoden aikana tullaan madaltamaan esteitä tyttöjen koulunkäynnille muun muassa kouluilmapiiriä parantamalla, asenteita muuttamalla, lisäämällä seksuaaliterveystietoa, tyttöjä voimaannuttamalla sekä lisäämällä perheiden taloudellista hyvinvointia.

Hanketta toteuttaa Malawissa nuorisojärjestö Center for Youth Empowerment and Civic Education.

Tyttöjen päivän blogiteksti Malawista 2018

Lue blogi täältä.

Lahjoita

Linkki lahjoitussivulle.