Hävikkifoorumi uudistaa Suomessa tehtävää ruokahävikin vähentämistyötä. Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen Hävikkifoorumi (2020–2023) kutsuu kaikki kiinnostuneet ruoka-alan toimijat, yritykset, kansalaisjärjestöt sekä paikalliset ruohonjuuritason toimijat tekemään vaikuttavaa yhteistyötä kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi.

Hankkeen tavoitteet

  • Kehittää nykyisiä hävikin vähentämistoimia ja yhteistyötä entistä vaikuttavammaksi.
  • Nostaa ruokahävikki entistä näkyvämmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kuluttajien tietoisuuteen.

Hankkeen toimenpiteet

  • Keskeinen osa hanketta on selvitys, jossa tutkitaan ruokahävikin vähentämiseen liittyvän kuluttajakäyttäytymisen muutoksen esteitä ja ajureita. Kuluttajakäyttäytymistä tarkastellaan erityisesti kolmessa eri ympäristössä: kotiympäristöissä, ruokakaupoissa ja ruoan verkkokaupoissa.
  • Hankkeessa luodaan yhtenäinen tietopankki, joka sisältää kotitalouksien hävikkitietoutta saavutettavassa muodossa.
  • Foorumin työpajatoiminta toimii avoimena alustana hävikkiratkaisujen innovointiin, suunnitteluun ja testaamiseen. Foorumissa jaetaan hyviä käytäntöjä, fasilitoidaan yhteistyötä ja yhteistä viestintää sekä muita aloitteita hävikin vähentämiseksi.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Kuluttajaliitto. Hanke toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n Päivittäistavarakauppa ry:n ja Valintamuotoilijat kanssa. Hankkeessa on mukana myös Kuluttaja-lehti, joka järjestää valtakunnallisen Hävikkiviikon osana hanketta.

Marttojen rooli hankkeessa

Marttaliitto kehittää valtakunnallista hävikkineuvontaa erityisesti digitaalisesti. Marttaliitossa hankkeesta vastaa kehittämispäällikkö Maija Soljanlahti.

Onko sinun organisaatiosi agendalla kotitalouksien ruokahävikin vähentäminen? Haluatko osallistua foorumin toimintaan viestimällä kuluttajille ruokahävikistä omissa kanavissasi? Haluatko osallistua työpajatoimintaan ja uusien hävikkiratkaisujen innovointiin? Oletko ruohonjuuritason toimija, joka haluaa olla mukana hävikinvähentämistalkoissa? Ota yhteys hankekoordinaattoriin:

Jenni Vainioranta
Hankekoordinaattori
040 419 8962
jenni.vainioranta@kuluttajaliitto.fi

Lisätietoja myös Kuluttajaliiton verkkosivuilla.


Hanke saa Ruokaviraston ruokaketjun kehittämishankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kolmivuotinen hanke käynnistyi marraskuun 2020 alussa.

Yhteistyössä