Työtä nuorten arkea kohentavien asioiden parissa

Ihan jees arki -hanke tähtää 15-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten arjen taitojen tukemiseen. Arjen taitoja tukemalla voidaan päästä alkuun muidenkin elämänhallintaa vaativien muutostarpeiden äärelle. Hankkeessa tavoitellaan erityisen vaikeassa asemassa olevien nuorten tukemista – haasteina nuorilla voivat olla mielenterveysongelmat, päihdeongelmat tai sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät probleemat.

Olen iloinen ja onnellinen päästessäni työskentelemään konkreettisten nuorten arkea kohentavien toimintojen pariin. Uskon, että innostunut ja kannustava suhtautuminen vahvistaa nuorten uskoa itseensä ja avaa uudenlaisia näkökulmia nuorille oman arjen pyörittämiseen. Marianne Neijonen, Ihan jees arki -hankkeen projektipäällikkö

Kaiken työn lähtökohtana toimii nuorten tilanteiden kunnioittaminen. Tarkoituksena on löytää ne kohdat, joista arjen taitoihin tottumatonkin voi saada innostuksen kipinän arkensa uudenlaiseen rakentamiseen. Tavoitteenani on, että jokainen hankkeeseen osallistuva nuori saa kokemuksen siitä, että oma arki voi haasteista huolimatta olla ”ihan jees”.

Ihan jees arki -hankkeessa mukana Marttojen kotitalousneuvojia ympäri Suomea

  • Facebook
  • Twitter
Etelä-Karjalan Marttojen kotitalousneuvoja Anni Ritala.

”Hei! Olen Anni Ritala, ja työskentelen Etelä-Karjalan Martoilla Ihan jees arki -hankkeen parissa. Keväällä meillä hankkeen parissa tein yksilötapaamisia nuorten kanssa. Käytiin yhdessä kaupassa ja mietittiin omaan kotiin muuttamiseen liittyviä juttuja. Syksyllä meillä pyörähtääkin useita ryhmiä käyntiin, toiminta-alueena Lappeenranta ja Imatra. Yhteistyökumppaneita tällä hetkellä meillä ovat mm. Ohjaamo, Intopajat sekä seurakunta. Odotan innolla mitä kaikkea päästään syksyn mittaan tekemään nuorten kanssa.”

Kymenlaakson Martat ry:n Anne Suur-Uski aloitti työt Ihan jees arki hankkeessa helmikuussa 2019:

Hei! Olen Anne Suur-Uski, aloitin Marttojen Ihan jees -arki hankkeen kotitalousasiantuntijana 11.2.2019. Tuoreimmalta koulutukseltani olen Sosionomi (ylempi AMK). Sosiaalipuolen lisäksi minulla on aikaisempaa koulutustaustaa ja työkokemusta ravitsemuksen, talouden sekä myynnin ja markkinoinnin saralta. Olen jo mukavasti perehtynyt työhön ja päässyt aloittamaan ryhmien ohjauksen. Hanketyö on minulle tuttua jo useamman vuoden ajalta

Olen todella iloinen päästessäni työskentelemään Ihan jees arki hankkeessa, sillä tässä työssä on hyvä mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti kaikkea osaamistani. Pääsen auttamaan nuoria arjen- ja elämänhallinnan taitojen kartuttamisessa. Meille jokaiselle onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä ja juuri niitä haluan erityisesti nuorille, jotta heidän itsetuntonsa saa vahvistusta. Kokkailun ohessa, nuoret saavat käytännön tietoja ja taitoja, tukea ja kannustusta sekä ryhmätoiminnan kautta vertaistukea. Toivottavasti mahdollisimman moni nuori löytää omat voimavaransa ja pääsee tätä kautta vahvistamaan niitä, löytäen elämän myönteiset puolet.

Osallisuus on tärkeä Ihan jees arki -hankkeen toimintaa ohjaava arvo. Haluamme kuulla toiminnassamme mahdollisimman paljon nuorten omia toiveita ja kohdistaa annettavaa tukea tarpeiden mukaan. Onnistumisen ja oppimisen iloa kaikille toivottaen! Tehdään yhdessä!

Arjen vinkkejä nuorille

Arjen pyörittämiseen tarvitaan selkeitä ja helppoja ohjeita sekä opastusta.

 

Jaa sivu