Tutustu hankkeen taustajoukkoihin!

Työtä nuorten arkea kohentavien asioiden parissa

Ihan jees arki -hanke tähtää 15-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten arjen taitojen tukemiseen. Arjen taitoja tukemalla voidaan päästä alkuun muidenkin elämänhallintaa vaativien muutostarpeiden äärelle. Hankkeessa tavoitellaan erityisen vaikeassa asemassa olevien nuorten tukemista – haasteina nuorilla voivat olla mielenterveysongelmat, päihdeongelmat tai sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät probleemat.

Olen iloinen ja onnellinen päästessäni työskentelemään konkreettisten nuorten arkea kohentavien toimintojen pariin. Uskon, että innostunut ja kannustava suhtautuminen vahvistaa nuorten uskoa itseensä ja avaa uudenlaisia näkökulmia nuorille oman arjen pyörittämiseen. Marianne Neijonen, Ihan jees arki -hankkeen projektipäällikkö

Kaiken työn lähtökohtana toimii nuorten tilanteiden kunnioittaminen. Tarkoituksena on löytää ne kohdat, joista arjen taitoihin tottumatonkin voi saada innostuksen kipinän arkensa uudenlaiseen rakentamiseen. Tavoitteenani on, että jokainen hankkeeseen osallistuva nuori saa kokemuksen siitä, että oma arki voi haasteista huolimatta olla ”ihan jees”.

Arjen vinkkejä nuorille

Arjen pyörittämiseen tarvitaan selkeitä ja helppoja ohjeita sekä opastusta.