Turvallisemman tilan periaatteet

Martat mahdollistavat toimijuuden, yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden kaikille iästä, sukupuolesta ja muusta taustasta riippumatta. Järjestön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta: Marttailu kuuluu kaikille!”

Turvallisemman tilan periaatteilla haluamme osoittaa, miten käytännön toimilla edistämme strategian yhdenvertaisuustavoitetta. Turvallisempi tila on toimintatapa, jota noudatamme kurssitoiminnassamme. Turvallisen tilan periaatteilla pyritään luomaan tasa-arvoinen ja kaikille avoin paikka oppia ja työskennellä. On tärkeää, että kursseillamme vallitsee avoin ilmapiiri, jossa kaikkien on helppo osallistua toimintaan omana itsenään ja samalla kunnioittaa muita. 

Turvallisemman tilan periaatteet: 

  • Vältämme oletuksia.  Pyrimme aktiivisesti toiminnallamme ja sanavalinnoillamme välttämään tekemästä oletuksia toisten elämäntilanteesta, identiteetistä, taustasta, kyvyistä, sukupuolesta tai mistään muustakaan. Jokainen määrittelee itse itsensä ja oman kokemuksensa. 
  • Keskustelemme kunnioittavasti ja avoimesti. Luomme yhdessä myönteisen, oppimiseen innostavan ilmapiirin: ei ole olemassa oikeita tai vääriä kysymyksiä.  
  • Huolehdimme siitä, että jokaisella on tilaa. Kaikilla on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi ja pääs osalliseksi. On tärkeää kunnioittaa toisen tapaa osallistua ja tunnistaa, että osallistumistapoja on monia – kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä. 
  • Emme hyväksy syrjintää tai häirintää.  
  • Puutumme epäkunnioittavaan käyttäytymiseen. Mikäli jokin tilanne tuntuu epämukavalta, kerrothan asiasta ohjaajalle. 
  • Pyrimme puhumaan ja viestimään niin, että jokainen ymmärtää.  
  • Varmistamme, että valokuvaaminen sopii kaikille kuvissa esiintyville. 
  • Jos toimimme väärin, otamme asiasta vastuun ja pyydämme anteeksi. Sitoudumme tarkastelemaan toimintaamme kriittisesti ja muokkaamaan sitä jatkuvasti. Otamme vastaan palautetta kurssin aikana ja jälkikäteen.