Hanketoiminta

Kotitalousneuvontamme tavoittaa!

Kotitalousneuvontaa annetaan avoimien kurssiemme lisäksi myös monille muille tahoille ja ryhmille. Neuvonnan piirissä on niin turvapaikanhakijoita, nuoria, lapsiperheitä kuin päihdekuntoutujiakin. Tavoitteenamme on neuvonnan kautta helpottaa ihmisten arjen sujumista ja antaa käytännön kotitaloustaitoja. Hyvä arki on meidän kaikkien asia!

Katso videomme – vierailemme Vamoksessa, Helsingin Herttoniemessä.

Arki sujuvaksi (STEA)

Arkea sujuvoitetaan kursseilla niin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, maahanmuuttajien, työpajanuorten kuin rikosseuraamusasiakkaidenkin parissa yhteistyökumppaniemme tiloissa lähellä asiakkaita. Yhdessä tehdään hyvää, edullista ja ravitsevaa kotiruokaa, jota nautitaan yhteisen ruokapöydän äärellä. Käytännön ruoanvalmistus on kursseilla pääosassa, mutta sen lisäksi siivotaan uuneja ja jääkaappeja, puunataan leivinpöytiä ja pestään pyykkiä sekä puhutaan ruokamenoissa säästämisestä ja muista kodin perus-talousasioista. Erityisesti nuoret innostuvat yhteisestä tekemisestä ja kiireettömästä ateriahetkestä hyvien tyyppien kanssa.

Kokemusten jakaminen muiden vanhempien kanssa toi kaivattua sisältöä arkeen.

Kotoisa (STEA)

Marttaliiton Kotoisa-hankkeella laajennetaan vankiloissa järjestettävää Arki sujuvaksi -toimintaa vapautumisen jälkeiseen aikaan, asiakkaan arjen ja asumisen tukeen. Kohderyhmänä Kotoisassa ovat rikostaustaiset henkilöt (lyhytaikaisvangit, valvotun koevapauden kautta vapautuvat, ehdonalaisesta vapautuvat, yhdyskuntaseuraamusasiakkaat) ja läheiset/perheet.

Lapsiperheiden arjen tukeminen (STEA)

Lapsiperheiden arjen tukeminen on jatkuvarahoitteista toimintaa, jossa pikkulapsiperheille tarjotaan muutaman kerran kurssisarjoja. Kursseilla valmistetaan monipuolisia, helppoja ja edullisia arkiruokia samalla ruuanlaittoon ja muuhun kodinhoitoon liittyvistä asioista keskustellen.

Osallisuutta ja innostusta ruoan kautta

Kesti (OPH)

KESTI – Kestävät valinnat ja sujuva arki -opintokokonaisuus nuorille kotoutujille. Hanke tukee kotoutumista kotitaloustaidoilla ja -tiedoilla. Kaikessa oppimisessa on punaisena lankana käytännön tekeminen ja kestävä kehitys. Kestissä on mahdollisuus suorittaa osaamispisteitä, joista voi olla hyötyä myös opintoihin tai työelämään hakiessa.

VeNyVä (STEA)

VeNyvän eli Vertaistoiminta yhden vanhemman perheen nuorille ja heidän vanhemmilleen -toiminnan avulla tuetaan 12–17-vuotiaita nuoria ja heidän vanhempiaan eron jälkeen vertaisuuteen perustuvan vapaa-ajan toiminnan avulla. Nuoret pääsevät jakamaan perhetilanteeseensa liittyviä kokemuksia toisten nuorten kanssa ja saavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Hanketta hallinnoi Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Miesliesi (OPM)

Marttojen Miesliesi-kursseilla tehdään hyvää ruokaa mukavassa porukassa. Kokin taidot kehittyvät, kun kurssilla valmistetaan ja maistellaan terveellisiä herkkuja. Kurssilta saa mukaan ruokaohjeet ja paljon käytännön vinkkejä. Niiden avulla on helppo jatkaa kokkailua kotona ja ladata lautasille väriä ja makua. Kurssi on tarkoitettu 8–12 vuotiaille pojille ja heidän isilleen tai miespuoleisille läheisilleen.

Yritysyhteistyö

Varsinaisten yhteisillä varoilla rahoitettujen hankkeiden lisäksi vuoden aikana oli myös monta yhteistyökuviota eri tahojen kanssa. Valio lahjoittaa vuosittain urheiluseuroille stipendejä Valio Akatemian nimikkeellä, ja yksi mahdollisuus stipendin kohteeksi ovat marttapiirien järjestämät välipala- ja kokkauskurssit. Joukkue saa kurssin aikana annoksen perustietoutta ravitsemuksesta ja pääsee valmistamaan useita erilaisia treenaamista tukevia välipaloja ja ruokia sekä tietenkin maistelemaan niitä.

Ässäkokit puolestaan oli alakouluikäisille lapsille suunnattu yhteistyö S-ryhmän kanssa. Marttapiirit tarjosivat lapsille yhden illan tai -päivän kursseja, jotka sisälsivät täysipainoisen aterian ja yhdessä syömisen muuta keittiötyöskentelyä unohtamatta. Kurssit ovat lapsille maksuttomia ja kursseja järjestetään tänäkin vuonna, joten pysy kuulolla!

Missä Uudenmaan Martat ovat olleet mukana?

Reach out -hanke: Kohtaamisia ruoan äärellä

Tänä syksynä Uudenmaan Martat ovat olleet mukana toteuttamassa Kirkon Ulkomaanavun järjestämää Reach out -hanketta, jonka tarkoituksena on tukea suomalaisten viranomaisten ja eri uskonnollisten yhteisöjen välistä yhteistyötä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Syksyn aikana Uudenmaan Marttojen tiloissa on pidetty maahanmuuttajanaisille ja heidän lapsilleen ruokakursseja, joissa osallistujat ovat päässeet valmistamaan aterian yhdessä viranomaisten ja vapaaehtoismarttojen kanssa. Kursseilla on vaihdettu monenlaisia ajatuksia ja kokemuksia, vaikka yhteistä kieltä ei ole aina ollutkaan.

Lue lisää Reach out -hankkeesta: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/reach-out/

Monaliiku: Terveellisten ruokatottumusten edistämistä

Uudenmaan Martat on tehnyt jo monta vuotta yhteistyötä Monaliiku-järjestön kanssa edistäen monikansallisten naisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Naisille on pidetty tämän syksyn aikana jälleen kolme ruokakurssia, joissa on käsitelty ravitsemussuosituksia sekä valmistettu yhdessä monipuolinen ateria suomalaisista sesongin raaka-aineista. Ihania kohtaamisia ja keskusteluja eri maiden ruokakulttuureista.

Lue lisää Monaliiku-järjestöstä: https://www.monaliiku.fi/