Sienestyksen peruskurssi (1 op)

Marttaliiton sienestyksen peruskurssi (1 op) on tarkoitettu martoille, jotka aloittavat sienestystä tai haluavat kerrata sieniosaamistaan ja sienestystaitojaan.

Koulutuksessa tutustutaan turvallisen sienestyksen perusteisiin sekä yleisimpiin luonnonruokasieniin ja niiden näköislajeihin, sekä myrkkysieniin. Koulutus antaa tietoa ja varmuutta sienten tunnistamiseen, keräämiseen ja käsittelyyn, sekä valmiudet pienen sieninäyttelyn järjestämiseen marttayhdistyksessä.

Voit ilmoittautua mukaa, jos olet marttojen jäsen ja haluat oppia sienestyksen perusteet tai kerrata osaamistasi.

Kurssin käytyäsi

 • Osaa kerätä sieniä oikein ja turvallisesti
 • Osaa tunnistaa yleisimmät luonnonruokasienilajit.
 • Osaa tunnistaa yleisimmät myrkkysienet.
 • Osaa huomioida sienten satokaudet, erilaiset kasvuympäristöt ja sienisatoon vaikuttavat tekijät. 
 • Osaa ennaltaehkäistä sienimyrkytyksiä ja toimia epäillyssä sienimyrkytystilanteessa.
 • Osaa suunnitella pienen sieninäyttelyn.
 • Osaa valmistaa sienistä ruokaa.

Kurssin aikataulu 1.9.-31.10.2024

Kurssi on avoinna 1.9.-31.10.2024. Opiskelet Martta-akatemiassa itsenäisesti verkkokurssin selkeiden ohjeiden avulla. Aloitusinfon lisäksi kurssilla on kaksi kurssitapaamista ja kurssin päätöstapaaminen. Kurssin keskustelualueella osallistujilla on mahdollista jakaa kokemuksia ja keskustella koko kurssin ajan. Kurssin ohjaaja on kurssilaisten tukena ja vastaa kysymyksiin.

Verkkotapaamiset toteutetaan Teams-ympäristössä.  

 • ti 3.9. klo 17–17.45   Kurssin aloitusinfo, johdatus opintoihin
 • ti 1.10. klo 17–17.45  Kurssitapaaminen, sienisadon havainnointi ja sienitilanne.
 • ti 15.10. klo 17–17.45   Kurssitapaaminen, kertausta ja keskustelua.
 • ti 29.10. klo 17–17.45   Kertausta, kurssipalaute ja arviointi, kurssin päätös

Kurssin sisältö

 • Osallistut kurssin verkkotapaamisiin.  
 • Perehdyt kurssin aineistoon ja katsot luentotallenteet.
 • Teet kurssin monivalintatehtävät.
 • Teet oppimistehtävät, sovellat oppimasi käytäntöön
  • Havainnoit lähimetsäsi sienisatoa ja kirjoitat havainnoista päiväkirjaa
  • Kokeilet kotona kotona sieniruokareseptejä ja keskustelet kokemuksista muiden kurssilaisten kanssa.
  • Suunnittelet pienen sieninäyttelyn.
 • Teet kurssin lopputentin.
 • Arvioit omaa osaamistasi ja annat kurssipalautteen.

Kurssin hinta ja ilmoittautuminen

Lisätietoja kurssin ohjaajalta: Tiina Ikonen, Marttaliitto

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja se on opintopisteytetty. Opinnoista on mahdollisuus saada merkintä valtakunnalliseen Koski-opintorekisteriin.