Naisten oikeuksien edistäminen kehittyvissä maissa (1 op)

Koulutuksessa tutustutaan naisten kannalta keskeisiin kansainvälisen kehityksen käsitteisiin, kuten sukupuolten väliseen tasa-arvoon, seksuaalioikeuksiin, ruokaturvaan ja vammaisten oikeuksiin. Marttaliiton kehitysyhteistyön esimerkit esittelevät näiden tekijöiden vaikutuksia naisten asemaan kehittyvissä maissa.

Koulutus antaa valmiudet etsiä ratkaisuja kehittyvien maiden naisten elämän ongelmiin ja käydä niistä keskustelua esimerkiksi marttayhdistyksissä kehitysyhteistyön viestinviejänä.

Voit ilmoittautua mukaan, jos olet Marttojen jäsen ja olet kiinnostunut koulutuksen teemoista.

Kurssin käytyäsi

 • Osaat analysoida kehittyvissä maissa asuvien naisten elämään vaikuttavia kielteisiä ja myönteisiä tekijöitä ja esittää ratkaisuja heidän elämäntilanteidensa parantamiseksi.
 • Osaat kertoa ravitsemuksen, omien tulojen, seksuaalioikeuksien ja vammaisten oikeuksien yhteyksistä naisten hyvinvointiin.
 • Osaat suunnitella kehitysyhteistyöstä kertovan teematapahtuman valitsemistasi näkökulmista soveltamalla kurssilla omaksumaasi tietoa.

Kurssin aikataulu 10.4.-10.6.2024

Opiskelet pääosin itsenäisesti, verkkokurssin selkeiden ohjeiden avulla. Kurssi aloitetaan aloitusinfolla, joka toteutetaan Teams-ympäristössä. Tämän lisäksi on kaksi luentotapaamista ja kurssitöiden esittelywebinaari. Kurssin keskustelualueella osallistujilla on mahdollista jakaa kokemuksia ja keskustella koko kurssin ajan.

Verkkotapaamisten aikataulut:

 • Johdatus opintoihin -webinaari ke 10.4. klo 17-17.45
 • Luento: Kotitalousneuvonta ja lähiruoka ruokaturvan edistäjinä ke 24.4. klo 17-18.45.
 • Luento: Seksuaalioikeudet ja kestävä kehitys ti 14.5. klo 17-18.45.
 • Lopputapaaminen ja projektitehtävien esittelyt ti 4.6. klo 17-18.30.

Kurssin sisältö

 • Osallistut luennoille/kurssitapaamisiin ja teet niihin liittyvät tehtävät.
 • Perehdyt aineistoon ja testaat oppimaasi vastaamalla kysymyksiin.
 • Sovellat oppimaasi käytäntöön suunnittelemalla kehitysyhteistyöaiheisen tapahtuman ja esittelemällä sen ryhmälle. Saat tehtävästä palautteen.
 • Arvioit omaa osaamistasi ja annat kurssipalautteen.

Hinta ja ilmoittautuminen

 • Kurssin hinta on 10 €, se laskutetaan kurssin alettua.
 • Kurssille mahtuu 20 opiskelijaa
 • Ilmoittautuminen alkaa 1.3. ILMOITTAUDU MUKAAN TÄÄLLÄ!
 • Lisätietoa Marttaopinnoista ja käytännön ohjeita löydät TÄÄLTÄ

Kurssin suorittamisesta saa Open Badge osaamismerkin.

Lisätietoja kurssin ohjaajalta: Terhi Lindqvist, Marttaliitto