Jäsenmaksut

Vuoden 2023 jäsenmaksut

Marttaliitto on ottanut käyttöön ns. rullaavan jäsenyyden.  Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenyyskausi alkaa aina siitä päivästä, kun on liittynyt jäseneksi ja kestää yhden vuoden eteenpäin esim. 5.9.2022-4.9.2023. Aiemmin jäsenyys kesti aina yhden kalenterivuoden 1.1.-31.12. riippumatta siitä koska oli liittynyt jäseneksi. Rullaavassa jäsenyydessä seuraava lasku lähtee aina, kun vuosi jäsenyyttä tulee täyteen. Ensimmäinen karhulasku lähtee, kun varsinaisen laskun eräpäivästä on kulunut kuukausi. Toinen karhulasku lähtee, kun ensimmäisen karhulaskun eräpäivästä on kulunut kuukausi.

Sääntöjen mukaiset jäsenyyslajit

Varsinainen jäsen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja suorittaa liiton määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti.

Perhejäseneksi voi liittyä yli 15-vuotias henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

Varsinainen jäsen voi halutessaan siirtyä seniorijäseneksi seuraavan vuoden alusta, kun hän on täyttänyt 75 vuotta, jos hän on ollut marttayhdistyksen jäsen vähintään 25 vuotta. Seniorijäsenyyteen ei kuulu Martat-lehteä. Jäsenen tulee ilmoittaa Marttaliittoon osoitteeseen jarjestosihteeri@martat.fi hyvissä ajoin ennen jäsenkauden loppumista mikäli haluaa muuttaa jäsenlajinsa seniorijäseneksi, jos jäsenlajin ehdot täyttyvät.

Perhejäsen ja seniorijäsen maksavat vain liiton määräämän jäsenmaksuosuuden. He eivät saa jäsenlehteä kotiin toimitettuna, mutta voivat lukea sähköistä lehteä.

Nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen 15-25 -vuotias henkilö sekä huoltajan suostumuksella myös alle 15-vuo­tias henkilö. Äänioikeutta ei alle 15-vuotiaalla kuiten­kaan ole. Nuorisojäsen ei maksa jäsenmaksua eikä saa jäsenlehteä kotiin toimitettuna, mutta voi lukea sähköistä lehteä.

Marttayhdistyksen varsinainen jäsen voi liittyä toissijaiseksi jäseneksi toiseen marttayhdistykseen ja maksaa toissijaisen jäsenen jäsenmaksun suoraan toissijaiselle marttayhdistykselle. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta toissijaisessa marttayhdistyksessä.

Yhdistys, piiri tai liitto voi kutsua kunniajäsenekseen marttatoiminnassa ansioituneita jäseniä. Heidän kutsumisestaan päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistys vastaa omien kunniajäsentensä jäsenmaksusta. Kunniajäsenen jäsenmaksu voi olla 40 euroa tai 23 euroa.

Piirin tai liiton kannattajajäsen maksaa kannatusmaksun ja saa jäsenlehden. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Jäsenmaksut

Lasku lähetetään

Jäsenmaksu

Yhdistys

Piiri

Liitto

Lehti

Varsinainen jäsenKotiosoitteeseen40811417
PerhejäsenKotiosoitteeseen238114 –
SeniorijäsenKotiosoitteeseen40

23

8

8

11

11

4

4

17

ei lehteä

NuorisojäsenKotiosoitteeseen0000 –
KunniajäsenYhdistykseen, piiriin tai liiton40

23

8

8

11

11

4

4

17

ei lehteä

Toissijainen jäsenMaksetaan suoraan yhdistykselle88 000
Piirin tai liiton kannattajajäsenKotiosoitteeseen5033017

Maksamattomat jäsenmaksut

Yhdistysten on hyvä seurata jatkuvasti jäsenmaksutilannettaan. Marttarekisteristä pääsee katsomaan ketkä ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja keiden maksu vielä puuttuu. Edellisen vuoden maksamattomat jäsenet erotetaan automaattisesti seuraavan vuoden alussa.

Liitto karhuaa jäsenmaksua kaksi kertaa. Myös yhdistykset voivat muistuttaa maksamattomista jäsenmaksuista. Maksussa on erittäin tärkeää, että viitenumero on oikein, jotta maksu kohdistuu oikein jäsenen tietoihin. Jos viitenumeroa ei ole tiedossa, pitää maksun viestikentässä näkyä jäsennumero sekä jäsenen nimi, jonka maksusta on kyse.