Luontokoti

Luontokoti – kaksisuuntaista kotoutumista luonnossa ja kotipuutarhassa (2022–2024) on Marttaliiton ja Monihelin hanke, joka tutustuttaa kotoutujia lähiluontoon, luonnontuotteisiin ja kotipuutarhaviljelyyn. Hanke päättyy vuoden 2024 lopussa.

Hanke luo osallisuutta, laajentaa elämänpiiriä ja vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä alueen muiden toimijoiden kuten marttojen kanssa. Yhdessä tekeminen esimerkiksi retkeilyn ja hyötykasviviljelyn merkeissä lisää yhteisöllisyyttä ja psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Myönteinen luontokokemus ja ymmärrys suomalaisesta luonnosta ja kasvuolosuhteista lisää kuuluvuuden tunnetta ja halua toimia luonto- ja ilmastomyönteisillä tavoilla.

Hanke tukee monikulttuuri- ja maahanmuuttajataustaisia järjestöjä kehittämään toimintaansa luonto- ja ympäristönäkökulmasta ja tarjoaa konkreettisia keinoja lisätä jäsentensä hyvinvointia. Marttajärjestön vapaaehtoisten into ja osaaminen kotoutumisen tukeen vahvistuu kokemuksen ja hankkeessa tapahtuvan ohjauksen myötä. Hanke vahvistaa Marttojen kotoutumisen tuen malleja erityisesti vapaaehtoistoiminnan alueella.


Lisätietoja

  • Marttaliitto: Anna Anttonen, asiantuntija, anna.anttonen@martat.fi, puh. 050 473 4185
  • Moniheli: Anni Huovinen, asiantuntija, anni.huovinen@moniheli.fi, puh. 044 750 4171