Lisätietoa hankkeesta

Monimuotoinen kotipiha, Kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa-hanke (2021–2022)

lisäsi tietoutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä, sekä tarjosi helppoja ratkaisuja ja kehitti  konkreettisia malleja kotipihojen monimuotoisuuden lisäämiseen. Hankkeessa haluttiin lisätä vuoropuhelua monimuotoisesta kotipihasta sekä yhteysällisyyttä kaupunginosissa ja lähikortteleissa.

Hanketta koordinoi Marttaliitto.  Yhteistyötahoina olivat Etelä-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan Martat ja muut marttapiirit, sekä Hyötykasviyhdistys ry, Puutarhaliitto ry ja alueelliset puutarhayhdistykset. Marttojen ja yhteistyökumppaneiden vapaaehtoiset olivat tärkeässä roolissa tiedon levittämisessä. Hankkeen toiminta oli kaikille avointa.

Hankkeen tavoitteena oli

 • lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä. Auttaa ymmärtämään kotipihan ja kotipihan hoidon merkitys pihan ja koko luonnon monimuotoisuudelle.
 • tarjota helppoja ratkaisuja, kuinka jokainen voi tukea ja lisätä kotipihan monimuotoisuutta. Kehittää innostavia, helppoja ja konkreettisia malleja kotipihan monimuotoisuuden lisäämiseen.
 • lisätä kotipihojen monimuotoisuutta, kotitarveviljelyn perustaitoja ja tietoutta vieraslajeista.
 • lisätä vuoropuhelua kaupunkien, alueen asukkaiden ja järjestöjen välillä monimuotoisesta kotipihasta. Lisätä yhteisöllisyyttä kaupunginosissa ja lähikortteleissa.
Hankkeen toiminta

Kaikille avoimia ja ilmaisia verkkokoulutuksia

Koulutusten tavoitteena oli, että osallistujat oppivat ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja keinoja, joilla jokainen voi lisätä monimuotoisuutta kotipihassa. Ketjukoulutusten tavoitteena oli myös, että vapaaehtoiset organisoivat yhdistysiltoja ja avoimia tilaisuuksia, joissa he kertovat oppimaansa asiaa eteenpäin. Koulutusten luentotallenteet ja aineistot on katsottavissa Martta-akatemiassa 30.4.2023. saakka. https://moodle.mmg.fi/martat/course/view.php?id=491.

 • 1.2.2022 klo 16–18 Monimuotoinen kotipiha.
 • 8.2. 2022 klo 16–18 Viljava maa -tutki, paranna ja huolehdi
 • 15.2. 2022 klo 16–18 Kotipiha kuntoon -hoida vastuullisesti
 • 1.3.2022 klo 16–18 Kasvata ruokaa viljelylaatikossa
 • 8.3.2022 klo 16–18 klo 16-18 Kotipihan kasvivalinnat

Tapahtumia

Osallistumalla Monimuotoinen kotipiha- hankkeen ketjukoulutuksiin, vapaaehtoiset kartuttivat tietojaan ja saivat monenlaista kiinnostavaa sisältöä ja ideoita tapahtumien järjestämiseen. Toimijat verkostoituivat. Martta-, hyötykasvi- ja puutarhayhdistysten vapaaehtoiset järjestivät avoimia yhdistysiltoja ja tapahtumia. Suosituimpia aiheita olivat viljelylaatikon perustaminen, puutarharetket, puutarhatapahtuma, torineuvonta, sadonkorjuujuhlat, näyttely, piharetkeily ja Avoimet puutarhat tapahtumaan osallistuminen. Tapahtumia järjestettiin erikoisesti seuraavien tapahtumien yhteydessä.

 • Marttailuviikko 16.-22.5.2022.
 • Martan päivä 26.7.2022.
 • Avoimet puutarhat -tapahtuma 7.8.2022.
 • Syystaimijuhla 2.-11.9.2022.
 • Maailman suurin marttailta 13.9.2022.

Monimuotoinen kotipiha-verkko-opinto (5op)

Suunniteltiin ja tehtiin opintokokonaisuus, ja ohjattiin pilottiryhmän opiskelijoiden opinnot. Martta-akatemiassa suoritettavassa opinnossa tutustutaan luonnon monimuotoisuuteen ja perehdytään teemaan erikoisesti kotipihan näkökulmasta. Opinto antaa  valmiudet oman kotipihan monimuotoisuuden kartoitukseen, lisäämiseen ja vaalimiseen.

Pilottipihakokeilu

Toteutettiin pilottipihakokeilu, jossa 10 kotipihaa muutettiin  pihan omistajien toimesta monimuotoisemmaksi. Pihat esitellään sivulla: www.martat.fi/monimuotoisia-kotipihoja

Blogit

Monimuotoinen kotipiha blogisarjassa pilottipihojen ja muidenkin kotipihojen kuulumisia. Sarjassa ilmestyi 27 blogia. 

Viestintä ja tiedotus

Martat.fi-sivuston, Martat-lehden ja Marttaliiton sosiaalinen median lisäksi marttapiirit ja yhdistykset, sekä osallistujat viestivät teemasta ja tapahtumista aktiivisesti.

Toimintamallissa vapaaehtoisia koulutettiin, kannustettiin yhteistoimintaan, jakamaan taitoja ja tietoja muille sekä viestintään mm. sosiaalisessa mediassa. Kotipihojen monimuotoisuus ja sen tukeminen oli laajasti esillä osallistujien kanavissa ja mahdollisti tiedon leviämisen tehokkaasti eri puolille Suomea. Toimintamallissa korostuvat käytännön neuvonta ja konkreettiset esimerkit.

Marttaliitossa hankkeen koordinaattorina ja yhteyshenkilönä toimi Tiina Ikonen (tiina.ikonen@martat.fi)

Hankkeeseen on myönnetty ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista avustusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta.