Marttatoimintaan liittyviä tutkimuksia ja muita lähteitä

Lista ei ole täydellinen. Voit lähettää täydennystä Marttaliittoon.
* merkittyjä on käytetty lähteenä tätä sivustoa tehtäessä.

Acww, 1983, Living in today´s world, report of ACWW 17 confere, Unoversity of british Columbia, 87 s.

Acww, 1983, Triennial reports of the work of ACWW 1980-1983, Vancouver, 63 s.

Acww, 1989, Pertners in progress, report of ACWW 19 conference, Kansas city, 76 s.

Acww, 1992 Our world, our future, report of the 20 triennial, Nederland’s congresgebouw, 100 s.

Acww, 1992, Triennial reports of the work of ACWW 1989-1992, The Hague, 48 s.

Acww, 1995, Challenges of a changing world, report 21 triennia, University of Canterbury, 100 s.

Acww, 1998, Shaping tomorrow´s world, report of 22 triennial c…, University of Pretoria, 100 s.

Acww, Forward together, report of ACWW, Congress centre Hamburg, 104 s. 1980.

Alanen Timo (toim.): 500-vuotisjulkaisu, Somero, Kurinseudun Marttayhdistys, 55 s. 1992.

Alfthan, Märta von: Seitsemän vuosikymmentä Naisasialiitto Unionin historiaa Ruotsista suomentanut Tyyni Tuulio. Helsinki 1966.”

Andersson, Isabella: Stor är kampen för ädla mål : blick på martha-rörelsen före självständighetstiden, belyst av verksamheten i det svenska Åbo och Åboland åren 1899-1919. Pro gradu –avhandling i historia. Åbo : Åbo Akademi, 1974. 122 s. (Monografia, saatavilla vain monisteena).”

Arkipäivä ja kulttuuri, Helsinki, Marttaliitto 1980.

Cleve Anni: Vilniemen talousneuvos Gunilla Cleve ja hänen elämäntyönsä, 1992, 46 s.

Eirola, Raija: Kainuulaisen martan terveysmuotokuva. Martan elämäntilanne, terveys, elämänhallinta ja elintavat. Pro gradu -tutkielma. Hoitotieteen laitos, Oulun yliopisto, 1996. 86 s. + 11 s. Liitteitä.

Ena, Mikaela: Idéer och verklighet inom den finlandssvenska martharörelsen genom en studie av marthaföreningarna i Esse 1918-1939. Pro gradu –avhandling i historia. Åbo : Åbo Akademi, 1999. 32 s.

Gästrin Gisela: Mama-metoden för tidig upptäckt av bröstcancer, Painomies, 1978, 48 s.

Gästrin Gisela: Mama-ohjelma rintasyövän varhaistoteamiseksi, Terveyskasvatuksen keskus, 1985, 37 s.

Gästrin Gisela: The mama programme for breast cancer control, Acta Universitas Tamperensis ser A vol. 394,  University of Tampere, 1994, 110 s.

Gästrin Gisela: Uusi menetelmä rintasyövän varhaistoteamiseksi, Terveyskasvatus 1979, 48 s.

* Hagman Lucina: Lucina Hagman kertoo lapsuudestaan Kälviällä, Kälviän Marttayhdistys ry, 1981, 2008, 278 s. (Ensimmäinen painos: Otava, 1936. 252 s.)

Haimi Tiia: Marttatoiminnan tarjoama sosiaalinen tuki perheenä, Helsingin Diakoniaopisto, 1994, 52 s.

Halminen, Kaisa: Branderin tytöt. Erään perheen tyttöjen tulevaisuudenkuvat ja elämänvalintoihin vaikuttaneet tekijät, Pro gradu tutkielma, Turun yliopisto, Kulttuurihistoria, 102 s. 1994.

Halso Inkeri (toim): Talosilla. Iida Halson kertomuksia lapsuus- ja nuoruusajalta sekä sota-ajan evakkotien vaiheet, Omakustanne, Orimattila 2004, 192 s.

Hannikainen Jaana, Odottavien äitien ruoanvalmistus- ja ravitsemuskus…, NPP, Helsingin yliopisto, 101 s. 1984.

Harmaja Laura: Husmoderns ekonomiska gärning, Stockholm: Kooperativa förbundet, 1928.

Harmaja Laura: Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa. Porvoo, 1925.

Harmaja Laura: Perheenemännän taloudellinen tehtävä. Kotilieden kirjasto XIX. Porvoo, 1928.

Harmaja Laura: Suomen Naisyhdistys kotitalouden kohottajana. Kirjassa: Puoli vuosisataa naisasiatyötä. Suomen Naisasiayhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Helsinki, 1934.

Heikkilä Sanna, Äitiyskuvan muuttuminen suomalaisissa perhelehdissä, Helsingin Yliopisto, 48 s. 1995.

Heikkilä Tuula (toim.), Nuorten perheiden neuvontakokeilu 1979 – 1984.  Helsinki : Marttaliitto, 1988.

* Heinonen, Visa: Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki : kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun Suomessa. English summary: Peasant ethic and the spirit of consumption : fron household advising to consumer policy in the 20th century. Taloushistorian väitöskirja.  Bibliotheca historica 33 ISSN 1238-3503. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1998. 445 s.

Henriksson Kaija, Helsingin marttayhdistys sisäinen tiedotustoiminta, Markkinointi-instituutti 31s. 1973.

* Hintikka, Onerva; Häppälä, Kirsti: Tuntematon Emäntä – Kotirintama kertoo, Maahenki Oy, 2006, 204 s. (Marttojen kokoamasta sota-ajan muisteluaineistosta koottu kirja kuten Naisen aseetkin).

* Hirsjärvi, Sirkka: Marttaliiton nuorisotyö. Julkaisematon raportti, Marttaliitto, 62, s. Helsinki, 1975.

Hulkkonen Katri, Johda ja viakuta JOVA-neuvontajärjestöjen johtamin…, loppuraportti, Helsingin Yliopisto 26 s. 2001

Hyvönen Kaarina, Nuorten perheiden kuluttajakäyttäytymisestä, kulut… Npp, Helsingin yliopisto, 148 s. 1989.

Hälsning från Martha-dagarna i Åbo 15-16 oktober 1920. Åbo : Föreningen Marthas Åbo filialförbunds svenska.

Häärä Tuula, Puhelinneuvojana toimivien kotitalousneuvojien täy… Helsingin yliopisto, 92 s. 1989.

Ihatsu Johanna, Nuorten perheiden kuluttajakäyttäytymisen piirteit…, NPP, Helsingin yliopisto, 126 s. 1979.

Isoviita Pirkko, Viljelijäemäntien aikuiskoulutus, Helsingin yliopisto, neuvonta/gradu, 79 s. 1986.

Jallinoja, Riitta: Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet. Naisasialiike naisten elämäntilanteen muutoksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen murroksen heijastajana. Helsinki 1983.

* Järvenpää, Taru: Marttoja ja partiolaisia: Marttatyttöjen partioliitto 1945-1964. Julkaisematon Suomen historian esitelmä Tampereen yliopisto. Marttojen perinnetietokeskuksen arkistossa. 30 s. 1994.

Järvi Hanna, Martan kotipuutarha, Raittiuskansan kirjapaino, 88 s. 1922.

Järvinen Terttu, Sienineuvonta marttajärjestössä, Järvenpään kotitalousopettajaopisto, 21 s. 1990.

Kaarina Korhonen, Iiris Jurvansuu, Päivi Vuorio (toim.): Maaseudun naisten mahdollisuuksien maailmat :valtakunnallinen Lucina Hagman akatemia 1996 / Jyväskylän yliopisto, Chydenius-instituutti [ja] Osuuskunta Naisten talo ; [valokuvat: Tuija Mäntykorpi-Kaunisto, Kaarina Korhonen] (Selosteita ja katsauksia / Jyväskylän yliopisto, Chydenius-instituutti; nro 19) Kokkola : Chydenius-instituuttti, 1997, 65 s. ISBN 951-34-0972-4 (nid.)

Kangas Orvokki: Ystäväni Vieno Simonen, Sley-kirjat Helsinki, 1988, 208 s.

Kankkunen Anne, Tutkielma helsinkiläisten sieniharrastuksesta ja s…, Helsingin yliopisto, 80 s. 1989.

* Kanniainen, Sari: Lea Aalto. Karjalan kunnailta Savonmuan Hilimaksi. Mikkeli: Savo-Karjalan Marttapiiriliitto, 1998. 53 s.

* Kauppinen Kaija: Alli Nissinen, julkaisematon liimasidos, 2007a.

* Kauppinen Kaija: Alli Nissinen, julkaisematon liimasidos, 2007b.

* Kauppinen Kaija: Lucina Hagman Marttajärjestön perustaja, Marttaliitto ry, 1989, Marttaliiton julkaisema monistevihkonen, 16 s. Julkaisu löytyy myös näiltä sivuilta.

Kauppinen Kaija: Lucina Hagman, julkaisematon liimasidos, 2007.

Kauppinen, Eira: Merkillisiä marttoja. Oppimista ja tavoitteellista taitoavainopiskelua Pirkkalan Marttayhdistyksessä, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Ikäihmisten yliopisto. 2003, proseminaarityö, 38 s.

* Kauppinen, Pekka: Kotiliesiltä suurkeittiöihin. 1919 – 1983 Joensuun Marttayhdistyksen talouskoulu. Joensuu, 1985. 86 s. ISBN 951-99701-4-2 (sid.)

Kesälä Helka, Emännän ahkerat kädet. Emäntälehden välittämät naisihanteet 1920- ja 1930-luvuilla, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Proseminaarityö, 2005, 46 s.

Kesälä Helka: Martat tunnetaan ruutupaidasta : Martta-asut järjestötunnuksina käyttäjien näkökulmasta, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteet, Pro gradu 2006.

Kesälä Helka: Nukkelasta maailmalle – Marttanuket merkityksenkantajina, Käsityötieteen proseminaari, Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, 2004.

Kinnunen, Irma: Mitä marttatoiminta on itselle merkinnyt. Julkaisematon opintokerhoalustus Marttojen perinnetietokeskuksen arkistossa, 1999.

Kiviaho, Elina: Martta – itsensä johtaja : Marttailun vaikutuksia itsensä johtamiseen Pohjois-Savon piirin marttayhdistysten puheenjohtajien kokemana. Savonia ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, ylempi AMK. 2015 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015102015541.
Klemetti Maire, Martan järjestöasu 1936-92, Kajaanin käsi- ja taideteollisuusoppilaistos, 15 s. 1992.
Komulainen Siiri: Martan arkea ja juhlaa -elokuvan käsikirjoitus, Kajaani. Pituus 14 min 40 sek. Ajoitus epävarma, mutta ilmeisesti juuri ennen 70-vuotisjuhlia eli vuoden1969 tienoilta.

Kontturi, Hulda: Näin Martta sisustaa. – Kotiliesi 1951.

Kouki Sirkka: Suunnitelma kotitaloustyöhön. Marttaliiton julkaisuja. Helsinki: Marttaliitto, 1955. Maalaiskuntien Liiton Kirjapaino. 16 s.

Kujanpää, Piia ja Torvinen, Heidi. Kätevät martat tekevi. Tekstiilikäsityöartikkelit ja -ohjeet Marttaliiton lehdissä 1900-luvulta 2000-luvulle.Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna. Käsityönopettajien koulutus, Käsityötieteen pro gradu-tutkielma 2012.(Tutkielma on luettavissa Itä-Suomen yliopiston kirjaston koneilta.)

Kukkanen  Krista, Martat ruokapulaa ja -puutetta vastaan, gradu, Tampereen yliopisto, 25s. 1994.

Kurjenmäki Erja: Kotitalouteen liittyvistä tiedoista ja asenteista Marttaliiton nuorten perheiden projektissa, Helsinki, Helsingin yliopisto, Tutkielma, 1983.

Kyösti Sanna, Vähemmän suolaa, enemmän yrttejä, tutkielma, Joensuun yliopisto, 34 s. 2000.

Lagerblad, Nieminen, Sippolan puutarha- ja maatalouskoulu – Reitkallin… Maaseudun kirjapaino, 99 s. 1948.

Lahti, Hilja: Kolme askelta eteenpäin : kotitalouskonsulentin näkemyksiä ja kokemuksia. Helsinki : Kirjayhtymä, 1974. 188 s. ISBN 951-26-0889-8 (nid.)

Laine, Katri: Kotitalouskoulujen alkuvaiheita Suomessa 1850 – 1900. Porvoo, 1931.

Laisi, Helena: Työläisäidin emansipaatio. Porvarillisen naisasialiikkeen ja työläisnaisliikkeen mielipide-eroista. Kirjassa: Naiset ja valta. Naisnäkökulmia ”hyvinvointivaltioon”. Toim. Aino Saarinen, Eva Hänninen-Salmelin ja Marja Keränen. Tutkijaliiton julkaisusarja,  ISSN 0357-4083; 48. Helsinki: Tutkijaliitto, 1987. 216 s.

Laitinen Maili, Emännät ohjaksissa, Pellervoseura, 63 s. 1931.

Lasonen, Pennanen, Ompeluneuvontapalvelut eri neuvontaorganisaatioissa, Wetterhoffin kotitalousopettajopisto, 62 s. 1983.

Liaison committee of rural women´s organisations, What the country-women of the world are doing, vol… Wadsworth and company, 209 s. 1929.

* Lintuniemi, Raimo; Puisto, Juhani: Pieni kirja suuresta miehestä Kalkki-Petteristä. Vuorineuvos Petter Fordström 1877-1967, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, Helsinki, 1997, 103 s.

* Louhe, Sirkka-Liisa: Martan yhdistysopas / [julk.] Marttaliitto ry ; 6. uud. ja laaj. painos. Helsinki : Marttaliitto, 1982. 199 s. 5. uus. p. ilm. 1961 nimellä: Yhdistysopas. ISBN: 951-95344-2-3

Louhe, Sirkka-Liisa: Martan yhdistysopas / [julk.] Marttaliitto ry. 7. uud. ja laaj. painos. Helsinki : Marttaliitto, 1988.186 s. ISBN: 951-95345-4-7

* Lukkarinen Annikki, Karjalaista marttatoimintaa, haastatteluja kesällä…, moniste, 51 s. 1980.

Luutonen, Marketta: Käsi- ja taideteollisuusjärjestö sekä kotitalousneuvontajärjestöt. Suomalainen aikuiskoulutus ; 6. Julkaissut opetushallituksen aikuiskoulutuksen linja. Helsinki: Opetushallitus, 1993. 24 s. ISBN 951-47-8372-7 (nid.)

Lähteenmäki, Maria: Poliittinen kotitalous. Työläisnaisliikkeen kotitalouspoliittisen ohjelman muotoutuminen 1920-luvun Suomessa. Kirjassa: Jännittävä työväenhistoria. Hannu Soikkasen 60-vuotisjuhlajulkaisu 4.8.1990. Työväen arkiston julkaisuja n:o 3 1990 B. Helsinki : Työväen arkisto, 1990. 127 s. ISBN 952-90-1982-3 (nid)

Maaseudun naisten mahdollisuuksien maailmat : valtakunnallinen Lucina Hagman akatemia 1996 / Jyväskylän yliopisto, Chydenius-instituutti [ja] Osuuskunta Naisten talo ; [raportin toimittajat: Kaarina Korhonen, Iiris Jurvansuu, Päivi Vuorio] ; [valokuvat: Tuija Mäntykorpi-Kaunisto, Kaarina Korhonen] (Selosteita ja katsauksia / Jyväskylän yliopisto, Chydenius-instituutti; nro 19) Kokkola : Chydenius-instituuttti, 1997, 65 s. ISBN 951-34-0972-4 (nid.)

Marakowitz, Ellen Louise, Gender and nationalism in Finland : the domestication of the national narrative, Ann Arbor, Mich, U.M.I, 1993.

Marttala Raija, Kuluttajakasvatuksen opetuskokeilu peruskoulun 9 luokalla..,  Helsingin yliopisto, 94 s. 1989.

Marttila Maarit, Pohjois-Karjalan marttapiiriliitto ja rajaseututoi… Joesnuun yliopisto 21 s. 1989.

Mikkonen, Keijo: Eväitä reppuun 1989-1991 : nuorisotoiminnan kehittämisprojekti. ; [piirrokset: Tarmo Koivisto. Helsinki : Marttaliitto, 1991. 24, [4] s. ISBN: 952-9663-03-X

Myyryläinen, Marja: Helmat heilumaan, letit liehumaan – ammatillisen kotitalousopetuksen vaikutus naisen elämänvalintoihin itsenäistyneessä Suomessa. Suomen historian lisensiaattitutkielma. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1998. 130 s. + liitteet.

* Mänttäri, Raija: Soivat sireenit : Alma Forsténin elämästä ja työstä. Kouvola: Kymenlaakson marttapiiriliitto, 1994. 127 s.

Määttä, Pesonen, Martat – vuosisadanvaihteen feministit, tutkielma, Joensuun kauppaoppilaitos, 26 s. 1993.

Naisen voima. ; [toim.: Liisa Rask] Seminaarin pohjalta koottu opintoaineisto. Helsinki : Marttaliitto, 1989. 77 s. ISBN 951-95345-5-5 (nid.)

Neuvontajärjestöjen itsearvioinnin kehittämisprojekti : selvitys Finlands svenska marthaförbundin, Käsi- ja taideteollisuusliiton, Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen ja Marttaliiton toiminnasta, tulosalueista ja toiminnan arvio. Helsinki : Opetushallitus, aikuiskoulutuksen linja, 1993. 62 s. ISBN 951-47-8639-4 (nid.)

Nissinen Alli: Kun Martta-Yhdistys perustettiin korpikylään. Näytelmä. Aino Pitkäsen vuorokeskustelusta saamansa alkuaiheen mukaan. Martta-Yhdistyksen kirjasia. Toinen muutettu painos. Helsinki: Martta-Yhdistys, 1921. E. Valtamon Kirjapaino, Oulunkylä. 24 s.

Nissinen Tuula, Kotitalousteknikot neuvojina, kotitaloustieteen gradu, Helsingin yliopisto, 105 s. 1975.

Norvanto, Teija: Martat maailmalla – Marttaliiton kehitysyhteistyö Sambian Itäisessä maakunnassa vuosina 1988-1992. Scripta ethnologica Aboensia 44. Turku : Turun yliopisto, 1998. 132 s. ISBN 951-29-1089-6 (nid.)

Nuorisotoiminnan kehittämisprojekti. Eväitä reppuun 1989-1991, Marttaliitto ry, Marttaliiton julkaisu, 1991, 24 s.

Nuutinen Maria: —(Virallinen nimi ei tiedossa)—- pro gradu Marttojen Ilmasta iloa -ilmastohankkeessa koulutetuista ilmastomartoista.

Nykänen Maija, Kotitalouden toaloudellisen toiminnan suunnitteluun… tutkielma, Helsingin yliopisto, 98 s. 1989.

Ohanwe, Tiina: Järjestönaiset huolenpitäjinä koti- ja sotarintamalla. Kirjassa: Naisten aseet. Suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. Toim. Riikka Raitis, Elina Haavio-Mannila. Porvoo : WSOY, 1993. 443 s. ISBN 951-0-18900-6 (sid.)

Oittinen Riitta ja Rahikainen Marjatta (toim.) Keulakuvia ja peränpitäjiä : vanhan ja uuden yhteiskunnan rajalla. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 2000. 391 s. ISBN 951-710-125-2

Okker Jaakko: Ester ja William. Tulevaisuuden pellon kylväjät, William ja Ester Otsakorven säätiö, 2003, 111 s.

Olkkonen, Repo, Markkinointitutkimus ja suunnittelu, jäsenistö Mar… markkinoinnista tehty tutkimus, 41 s. 1997.

Ollila Anne (red.): Historical Perspectives on Memory. Av Minna Sarantola-Weiss, 00:85

Ollila Anne, Kotitalous naisliikkeen ongelmana/Historiallinen Aikakauskirja 2/1991 artikkeli, 1991

Ollila Anne, Miten puhtaus ja kuri tulivat suomalaisiin koteihin, Valtion varjossa, Sosiaaliturvan keskusliitto, artikkeli 1991.

* Ollila Anne: Jalo velvollisuus : virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 711. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998. 248 s. ISBN 951-746-075-9 (nid.)

* Ollila Anne: Naimaton perheellinen nainen : Lucina Hagmanin perhe, teoksessa Monta tietä menneisyyteen, Leena Rossi ja Hannele Koivisto (toim), Turun Yliopisto 1995, ss. 267-276.

* Ollila Anne: Suomen kotien päivä valkenee… : Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939. Historiallisia tutkimuksia 173. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1993. 346 s. ISBN 951-8915-75-X (nid.)

Ollila Anne: Vahvojen naisten puolestapuhujat: Lucina Hagman ja Alli Nissinen, kirjassa Yksi kamari kaksi sukupuolta, 1997, 272.

Ollila Anne: Yhteiskunta kaipaa äidin sydäntä ja naisen kättä : Martta-aate vuosina 1918-1939. Kulttuurihistorian lisensiaattitutkielma. Turku : Turun yliopisto, 1989. 222, 7, [10] lehteä.

Ollila Anne: Är det privata politiskt? Martha-rörelsens ställningstaganden till kvinnors deltagande i samhällslivet 1918–1939, 90:333

Ollila, Anne: Aika ja elämä – Aikakäsitys 1800-luvun lopussa (2000)

* Palosuo, V.J.: Sukunsa suopetäjä. Rovasti U.W.Telén (1807-1890) ja hänen perhekuntansa. s.l.: Telénin koivikkolainen sukuhaara, 1982. 236 s.

* Patrakka, Marjukka: Luovutetun Karjalan marttatoimintaa : Marttaliiton kysely vuonna 1981: karjalaisen marttatoiminnan historian kerääminen. Helsinki : Marttaliitto, 1990. 86 s. ISBN 951-95345-6-3

Pelkonen Anni-Helena, Kansansivistyksestä kotitalousneuvontaan, Oulun yliopisto, tutkielma, 135 s. 2002.

Penttilä Päivi, Martta-apujen tehtävien ja koulutuksen kehittäminen toteutuneen toiminnan perusteellaMarttaliiton Nuorten perheiden projektiin liittyvä tutkimus, Helsinki, Helsingin yliopiosto, Tutkielmat, 132 s. 1986.

Pihlaviita, Sirpa Hartolan yhdistyselämästä (Marttayhdistys, museoyhdistys, nuorisoseura, suojeluskunta, työväenyhdistys, urheiluseura, torvisoittokunta). Haastatteluja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kotiseuturetkellä 1967. 20 s.

Pohls Maritta ja työryhmä, 100v uotta naisten elämää ja tekoja, Naisten huoneet -näyttelyn opaskirja ja järjestön 100-vuotisjuhlakirja, Naisjärjestöjen keskusliitto, Helsinki, 2011, 117 s.

Pulantorjuntapäivät : työväentalossa 17-20/4 1942, järjestäjänä Marttaliiton, Pienvieljelijäin keskusliiton jne. Helsinki, 1942. (löytyy Työväenliikkeen kirjastosta).

Raitis, Haavio-Mannila: Naisten aseet, suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodan aikana, Wsoy, 1993, 443 s.

Raninen Tarja: Tule terveh: astu peremmälle karjalaiseen kulttuuriin opintoaineisto, Helsinki, Marttaliitto, 1996.

Rask Liisa (toim). Naisen voima; Seminaarin pohjalta koottu opintoaineisto. Helsinki: Marttaliitto, 1989. 77 s. ISBN 951-95345-5-5 (nid.)

Raunemaa, Pirkko – Riihijärvi, Maija: Suunnitelmakotitoiminta 1971 – 1974. Tausta ja toteutus: Pirkko Raunemaa. Arviointi: Maija Riihijärvi. Marttaliiton julkaisu 1/1976. Helsinki : Marttaliitto, 1976. 122 s. ISBN: 951-95344-0-7

Repo Jaana, More productive home economics extension and… tutkielma, Jyväskylä Polytechnic, 65 s. 1996.

Räsänen, Toiviainen, Opintokerhosuunnitelma Marttaliiton järjestökoulut… Helsingin yliopisto, 17 s. 1982.

Röpelinen Anne-Mari, Tutkimus lippuniemi-projektista-loppuraportti, Kuopion yliopisto, 256 s. 2004.

Saurio Elli, Kodin kirja, WSOY 240 1938

Saurio Elli, Maakunnallisista ateria-ajoista ja niiden vaihtelu, Kotitalouskekuksen tutkielma, 15 s. 1947.

Saurio Elli, Maalaisemännän ajankäyttö, Wsoy, 184 s. 1947.

Saurio Elli, Osaatko käyttäytyä, kirja tytöille, Wsoy, 146 s. 1949. Sisällöstä ei tietoa.

Saurio Elli: Finnish Marthas, Kuvat Aho-SoldanOtava, Helsinki 1949, 95 s.

Saurio Elli: Finska martor, Kuvat Aho-Soldan, Otava, Helsinki, 1949, 95 s.

Saurio Elli: Maalaisemännän ajankäyttö suhteessa talouden laatuun ja henkilörakenteeseen, väitöskirja, Helsingin Yliopisto, 1947.

Saurio Elli: Marttojen toimia. Kuvat: Aho-Soldan. Helsinki: Otava, 1949. 95 s.

Scarborough Neve, History of the associated country women of the work… John Wadsworth LTD, 403 s. 1953.

Sholto Watt, What the country-women of the world are doing… Chapman and hall, 213 s. 1932.

Siitonen Seija. Järvenpää Taru: Marttatytöt partiossa. Marttatyttöjen partioliitto. Marttoja ja partiolaisia. S.S. Seurakuntaopiston erikoistumiskurssi 1961, T.J. Tampereen yliopisto, Suomen historian seminaariesitelmä 1994, 54 s.

Siitonen, Seija: Marttatyttöjen partioliitto. Julkaisematon Luther-opiston (Seurakuntaopiston) erikoistutkielma, 17 s. Marttojen perinnetietokeskuksen arkistossa, 1961.

Sireni Maarit: Martat ja Mariat : pienten perheviljelmien naiset, Sisäasianinministeriö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 3/2001.

Sumppala, Marja, Kotitalousneuvonnan merkitys lapsiperheiden arjessa, Helsingin yliopisto, 131 s. 2002.

Suomalainen, Marja: Jyväskylän talouskoulun vaiheita 1929 – 1969. Historian pro gradu –tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1979. 159 s. ISBN: 951-99225-2-0

Säilä Eeva, Martat kotien talousneuvojina, Helsingin sihteeriopisto, 17 s. 1993.

Tammelin Päivi: Nuorten perheiden kodinhoitoneuvonnnan tarve Marttaliiton nuorten perheiden neuvonnassa, Helsinki, Helsingin yliopisto, Tutkielmat, 1989.

The young family project : 1979-1984. Helsinki: Marttaliitto, 1990.

Tuominen, Kirsi-Marja: Marttayhdistyksen Emäntälehti 1902 – 1906 – kodin ja yhteiskunnan suojelija. Suomen historian laudaturtutkielma. Tampere : Tampereen yliopisto 1987.

Tuominen, Mia: Yks konsti on ain jäljel eikä sekä ol vielä viimene : Marttaliitto ja sota Emäntälehden artikkeleissa 1939 – 1944. Syventävien opintojen tutkielma : Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Kotitalousopettajan koulutuslinja Helsinki : Helsingin yliopisto, 1995. 84 s.

Uimonen Pirjo: Signe Ewald 1888-1952, Liperi-Seura, 2004, 20 s.

Vahila Päivi, Tekstiilikäsityöneuvonnan tarpeesta Marttaliiton Nuorten perheiden projektin vaatehuollon neuvontaohjeistoksi, Helsinki, Helsingin yliopisto Tutkielmat, 35 s. 1984.

Valkeapää, Leila: Nuorten perheiden ruokatalouden hoito ja ravitsemusneuvonta: Marttaliiton Nuorten perheiden projektiin liittyvä tutkimus, Helsinki, Helsingin yliopiosto, 124 s.  1985.

Vesterbacka Kirsi: Lettiliehuu ja ruutuhameheilahtaa, marttojen lapsi- ja nuorisotyö kautta-aikojen, julkaisematon tutkimusartikkelikurssin lopputyö Turun yliopiston Avoin koulutus, Kulttuurihistoria, 2006. Teos löytyy myös www.marttaperinne.fi sivuilta.

Vesterbacka Kirsi: Marttojen perinneopintokerho. Kehittämisprojektin loppuraportti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, 2003, 38 s.

Westermark Harri, Arviointeja Marttajärjestön nuorten perheiden proj… Helsingin yliopisto, 148 s. 1982.

Westernarck Harri, Ryhmäkoulutuksen suunnittelu, toteutus ja tehokkuu… Helsingin yliopisto, 180 s. 1975.

Voittosaari, Anna-Liisa: Neulomayhtiöistä ompeluseuroihin. Ompeluseurat diakonian ja kristillisten järjestöjen työmuotona Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. English summary : From sewing companies to sewing circles. Lisensiaattitutkimus, Jyväskylän yliopisto : kansatiede. Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos ; 26. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1994. 186, [5] s. ISBN: 951-34-0295-9

Voutilainen Ritva, Marttajärjestön kotitalousneuvonnassa ajan ja yhte… Kodin taloustieteen gradu, Helsingin yliopisto, 100 s. 1973.

Vuokselaseura, Elämää Vuokselassa III, Vuoksela-seura, 1996.

Vähäkangas Kirsti, Yhteisökasvatuksen merkitys oppilaitoksen kehityks… gradu, Jyväskylän yliopisto, 100 s. 2004.

Väänänen, Lempi: Martta-järjestön merkityksestä ja toiminnasta. Koottu Marttaliiton III Taitoavainta varten v. 1977. 10 s.

Yhdistystoiminta Suomen kotien kohottamiseksi : yhdistysten selostukset työstään 1924, Helsinki, Valtioneuvosto 1925.

* Ylönen Irene: Maahenkeä vai lisäansiota? Maaseudun naisille suunnattu käsityöneuvonta 1800-luvulta 1960-luvulle. Ss. 49-73.

Yrjölä Tiina, Ravitsemuskasvatus marttajärjestön toimintana, tutkielma, Kuopion yliopisto, 609 s. 1998.

Åström, Sven-Erik: Kuinka herrasväenrouvat löysivät köyhälistön. Kirjassa: Heikki Waris ja 15 tohtoria. Juhlakirja Heikki Wariksen täyttäessä 60 vuotta 25.10.1961. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 7. Porvoo, 1961.