Piirien historiaa

Marttapiiriliitot ja sittemmin piirit ovat tehneet historiikkeja tasavuosia juhlistaakseen.

Tämä lista on puutteellinen. Puutteista voit ilmoittaa Marttaliittoon osoitteella marttaperinne (at) martat.fi

* merkittyjä on käytetty lähteenä näitä sivustoja tehdessä.

Collander Raija: Tuokiokuvia Satakunnan Marttapiirliiton vaiheista 40 vuoden aikana v. 1952-1992, Kroniikka, 13 s.

* Haaraosastoliittojen antamat selostukset marttayhdistyksen 25-vuotisjuhlassa 1924, Helsinki 1924, 58 s.

* Haltia, Manja: Eteläkarjalainen marttatoiminta 1899-1952, Siirtomarttojen eteläinen piiriliitto, entinen Karjalan Marttapiiriliitto ry, Helsinki 1952, 363 s.

Hintikka, A.L.: Marttatyötä Pohjois-Karjalassa vuosina 1899 – 1947. Joensuu, 1947.

* Ihamuotila Anna-Liisa: Uudenmaan marttapiiriliitto 1929 – 1978.  64 s.

* Ilvessola, Inkeri: Historiikki. Hämeen-Satakunnan marttapiiriliitto 60 vuotta. Ylöjärvi : Hämeen-Satakunnan marttapiiriliitto (nykyinen Pirkanmaan Martat ry, 35 s., 1986.

Itä-Hämeen Mpl, Lahden talouskoulu 1949-1974, moniste Marttaliiton kirjastossa, 1974, 8 s.

* Kainuun marttapiiriliitto, Marttatyötä Kainuussa, Kainuun Marttapiiriliitto ry 50 – vuotta, 115 s. Sotkamo, 1990.

Karjalan Marttapiiriliitto, Karjalan marttatyö,  1943, 96 s.

* Karsurinen Riitta (toim.) Marttatoimintaa Pohjois-Savossa 1899-1976. Piiriliiton toimintaa käsittelevän osan kirj. Aada Nevalainen. Kuopio: Pohjois-Savon marttapiiriliitto, 1977. 241 s.

Kujanpää, Piia ja Torvinen, Heidi. Kätevät martat tekevi. Tekstiilikäsityöartikkelit ja -ohjeet Marttaliiton lehdissä 1900-luvulta 2000-luvulle.
Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna. Käsityönopettajien koulutus, Käsityötieteen pro gradu-tutkielma 2012.

Laatokan Karjalan marttatyön 40-vuotisjulkaisu, Jyväskylä, Sisä-Suomen kirjapaino, 1941.

Laitinen, Liisa; Rauhansalo, Anneli; Paulo Mirja: Pohjois-Savon Martat. Katsaus toimintaan vuosina 1992-2006, Pohjois-Savon Martat ry, 2007, 48 s.

* Lehto, Katri: Uudenmaan Marttapiiriliitto 1929 – 1978. Helsinki, 1978.  64 s.

* Linnove Aino, Kertomus Pohjois-Savon marttapiiriliiton toiminnasta, Pohjois-Savon Marttapiiriliitto, 136, 1967.

Louhe Sirkka-Liisa (toim.): Marttatoimintaa Mikkelin läänissä 1958-1983 / [julk.] Savo-Karjalan marttapiiriliitto ry.  Mikkeli : Savo-Karjalan marttapiiriliitto, 1983. 112 s. ISBN: 951-99448-1-8

Mutru, Riitta: Marttatoiminta Kymenlaaksossa 1899-1944. 209 s. Suomen historian pro gradu –tutkielma. Turku : Turun yliopisto, 1985.

* Nevalainen Aada: Maakunnallista kehitystä Pohjois-Savossa kotitalousneuvontasaralta 1928-1937 ja 1938, Koneella kirjoitettu, julkaisematon nidos Marttojen perinnetietokeskus Syreenin kokoelmissa, 1965, 152 s.

Nevalainen Maija: Taidolla ja tunteella. Etelä-Karjalan Marttapiiriliitto ry 80-vuotishistoriikki, 2001, 44 s.

* Pelkonen, Elna: Marttatyötä Laatokan Karjalassa, Siirtomarttojen pohjoinen piiriliitto (entinen Laatokan Karjalan Marttapiiriliitto ry), Pieksämäki, 1958, 481 s.

* Peräpohjolan marttapiiriliitto 1926-1936, Rovaniemi, 1936, 29 s.

Pohjois-Savon marttapiiriliitto 75-vuotias. Kuopio: 1992. moniste 48 s.

Pohjois-Savon marttapiiriliitto Juhlavuoden 1992 kulttuurihenkilöt, Pohjois-Savon marttapiiriliitto, 1992, 18 s.

* Simola Marja: Näin meillä neuvottiin,Sata vuotta marttaneuvontaa Pohjois- Karjalassa, Pohjois-Karjalan Martat 1907-2007,Pohjois-Karjalan Martat ry, Joensuu, 2007, 174 s.

Uudenmaan Marttojen historiikki, Uudenmaan Marttojen kahdeksan vuosikymmentä 1929-2010, (III taitoavainryhmä Sanna Lehtinen, Tanja Rantanen, Anne Ristiluoma, Sari Sippola, Sanna Tiainen-Erkkilä, Johanna Valkama, Annu Vitikka-Lahtinen), pdf 2014

* Vesterbacka Kirsi: Marttojen matkassa. 50 vuotta satakuntalaista kotitalousneuvontaa, Satakunnan Martat ry, Pori, 2002, 109 s.

* Ylänen Aino, Hämeen-Satakunnan marttapiiriliitto 1926-76, 16 s. Hämeen-Satakunnan Marttapiiriliitto, 1976.