Raili Puhakka

Raili Kyllikki Puhakka (18.8.1940 Jyväskylä – 20.6.2006 Anjalankoski) oli suomalainen maatilan emäntä ja kansanedustaja, joka toimi Marttaliiton hallituksen puheenjohtajana vuosina 1980–1987, oltuaan sitä ennen liiton hallituksen jäsenen vuodesta 1973 alkaen. Oman piirinsä Kymenlakson Marttapiiriliiton hallituksen puheenjohtajana hän oli osittain samanaikaisesti vuosina 1981–1989.

Puhakka syntyi Jyväskylässä, mutta perhe muutti jo Puhakan ollessa sylivauva suvun asuinpaikkakunnalle Anjalankosken Ruotilaan, joka on nykyisin osa Kouvolan kaupunkia. Hän opiskeli kansanopistossa ja avioitui 18-vuotiaana, minkä jälkeen hänestä tuli sukutilan emäntä kaksi vuotta myöhemmin.

Puhakka tuli mukaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) sosiaalivaliokunnan toimintaan vuonna 1973 ja toimi myöhemmin valiokunnan puheenjohtajana. Vuonna 1979 hänet valittiin MTK:n johtokuntaan, jossa hän oli vuosien ajan ainoa naisjäsen.

Marttaliiton hallitukseen Puhakka valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1973. Myöhemmin hän toimi hallituksen puheenjohtajana 1980 alkaneen kahdeksanvuotiskauden. Puheenjohtajana Puhakka korosti, että marttajärjestön tärkeänä tehtävänä oli eri sukupolvien vuorovaikutuksen edistäminen. Hän piti erityisenä rikkautena sitä, että toiminnassa olisi mukana mahdollisimman paljon kaikenikäisiä marttoja. Vapaita kansalaisjärjestöjä, kuten Marttajärjestöä, hän piti Suomen kansallisena rikkautena. Puhakka näki luottamusmarttojen roolin järjestön kehittäjänä erittäin merkittävänä: “Luottamusmartat ovat kentän asiantuntijoita ja tietävät parhaiten marttojen toiveista ja odotuksista”.

Meidän on kehitettävä järjestöämme niin, että martan ääni entistä enemmän vaikuttaa päätöksenteossa, järjestön kehitystyössä ja koko yhteiskunnassa.

Puhakalla oli marttatyön lisäksi lukuisia muita luottamustoimia. Hän kuului mm. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallitukseen, Suomen Keskustan puoluevaltuuskuntaan sekä Osuuspankkien keskusliiton ja Tapiolan hallintoneuvostoihin. Hän toimi kansanedustajana vuosina 1991–1995 edustaen Kymen läänin vaalipiiriä ja kuului keskustan eduskuntaryhmään.

Puhakalle myönnettiin aikanaan myös Marttaliiton kultainen ansiomerkki.