Marttaliitto

Marttaliitto on keskusjärjestö, joka suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa.

Marttaliiton jäseniä ovat marttapiirit, joissa ammattitutkinnon suorittaneet kotitalous- ja puutarha-asiantuntijat järjestävät kursseja ja opetusta sekä jäsenilleen että avoimesti kaikille.

Marttayhdistykset kokoontuvat marttailtoihin luentojen, opiskelun, kotitalouskurssien ja kädentaitojen merkeissä.

Marttaliitto tekee yhteistyötä useiden järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Valtakunnallista yhteistyötä koordinoi Marttaliitto ja alueellista yhteistyötä hoitavat piirit. Myös yhdistykset tekevät yhteistyötä paikallisesti.

Marttaliiton organisaatio

Marttaliiton organisaation muodostavat:

 • Hallitus
 • Pääsihteeri ja johtoryhmä
 • Järjestö ja viestintä
  • Kansalaistoiminnan ja viestinnän johtaja
  • Kehittämispäällikkö; kansainvälinen toiminta ja vaikuttamistyö
  • Asiantuntija; kansalaistoiminta
  • Asiantuntija: asiakkuuksien hallinta
  • Järjestösihteeri
  • Toimistosihteeri
  • Viestintäpäällikö
  • Toimituspäällikkö
  • Graafinen suunnittelija (2, yht. 140 %)
  • Asiantuntija; Vilppu-toiminta
  • Harjoittelijat
 • Neuvonta
  • Neuvonnan johtaja
  • Kehittämispäällikkö; ruoka ja ravitsemus
  • Kehittämispäällikkö; ruoka
  • Asiantuntija; kotitalousneuvonnan sisällöntuotanto
  • Asiantuntija; kotipuutarha
  • Asiantuntija; Martta-akatemia, koulutuspalvelut
  • Asiantuntija; ympäristö- ja ilmastoasiast
  • Asiantuntija; Arki sujuvaksi (2)
  • Asiantuntija; Lapsiperheiden arjen tukeminen
  • Asiantuntija; Luontokoti
  • Asiantuntija; Kestävä talouspolut
  • Harjoittelijat
 • Talous ja hallinto
  • Hallinto- ja talousjohtaja (60 %)
  • Hallintopäällikkö
  • Kirjanpitopäällikkö
  • Controller
  • Taloushallinnon asiantuntija

Marttaliiton kumppanuudet ja edustukset

Allergia-, iho- ja astmaliitto
Aikakauslehtien liitto ry
Arktiset Aromit ry
Arvo-liitto
Autismisäätiö
Biolan
Eduskunnan kotitalouden tukirengas
Ensi- ja turvakotien liiton Stressistä säätelyyn
-hankkeen ohjausryhmä
Fazer
FEE Suomi, Ympäristökasvatuksen pyöreä
pöytä
Fingo – Suomalaiset kehitysjärjestöt
Greenpeace
Gummerus
Helsingin seudun kauppakamari
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Helsingin yliopisto/kotitalous- ja käsityötieteiden
laitos
HY SmartDairy-hankkeen ohjausryhmä
Hyötykasviyhdistys
Ikäinstituutti
International Federation for Home Economics IFHE
Into ry
John Nurmisen säätiö
Kansalaisareena ry
Kansalaisen perustaidot (Sivis, Kansanvalistusseura,
EU)
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
(KANE)
Karjalan Kulttuurirahaston Isännistö
Kasvinsuojeluseura
Kordelinin säätiö/Jaakko Kolmosen rahasto
Kotimaiset Kasvikset ry
Kotoutumisen ja vastaanottotoiminnan
tuen järjestöverkosto
Kuluttaja-asiain neuvottelukunta
Kuluttajaliitto ry
Kuluttajariitalautakunnan jaosto
Lasten ja nuorten keskus ry
Leijonaemot
Leikkipäiväverkosto (MLL)
LOS-viestintäverkosto (LSKL)
LUKE
Luomus
Luontoliitto
Kalakumous-verkosto
MMM Maaseutupolitiikan neuvosto,
Maaseutupolitiikan kestävän kehityksen
työryhmä Arki, asuminen ja hyvinvointi
ja Ruokaketjun viestinnän yhteistyöryhmä
Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus
Marthaförbundet
Mieli ry, Ylivelkaantuneiden mielenterveyden ja vanhemmuuden tukeminen hanke (YLVA)
Miessakit
Moniheli
Motiva
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
Naisten Valmiusliitto ry

Opintotoiminnan Keskusliitto SIVIS ry
Opintotoiminnan Keskusliitto SIVIS ry,
sijoitustoimikunta
Palta ry
Paulig
Pelastakaa Lapset ry
Perheet keskiöön! -hankkeen foorumi
Puutarhaliitto
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy
Ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjut -työryhmä
Reilu kauppa ry
RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiön verkostot: VAT-, OVA- ja RAILI-verkosto
Rikosseuraamuslaitos
Ruoka-akatemia
S-ryhmä
Saarioinen
Sininauhaliitto/säätiö
Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisten
järjestöjen toiminnanjohtajien seura
STM Kansanterveyden neuvottelukunta
Suomen pelastusalan keskusjärjestö,
KOVA-toimikunta
SPR:n Vapaaehtoistoiminnan linjaus
-valiokunta
Suomen Latu
SOSTE ry
Suomen Luonnonsuojeluliitto
Suomen 4H-liitto ry
Suomen Sieniseura ry
Suomen UN Women ry
Suomen YK-liitto ry
Takuusäätiö
TEM Taloudenhallinnan neuvottelukunta,
Kuluttaja-asiain neuvottelukunta
ja työjaosto
THL Kansallinen lapsiperheiden
ravitsemuksen edistämisryhmä,
Perhekeskus-kohtaamispaikkaverkosto
Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöryhmä
Työtehoseura
Valio
Valtion ravitsemusneuvottelukunta,
Ikääntyneiden ruokasuositukset
käytäntöön -hankkeen ohjausryhmä

Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto
VM Digi arkeen -neuvottelukunta
Vanhustyön keskusliitto
Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ry
Viherympäristöliitto, Viheralan
neuvottelukunta
Väestöliitto ry
Väestönsuojelusäätiö
Ympäristömerkkilautakunta
Ympäristömerkintä
YM Muovitiekartan yhteistyöverkosto,
Kestävän kehityksen toimikunta 2020–
2023