1920-luku

Martta-Yhdistys jakaantui kahtia. Uusia asioita olivat kodinhoitokurssit ja valtionavulliset opintokerhot. Itsenäinen Suomi eli iloista nousukautta.

Lasten puutarhakurssit Kokkoselän kansakoululla 1926.

Marttoja kuuntelemassa esitelmää Kuolajärven Kurttissa 1920-luvulla.

Henkilöt

Lucina Hagman (1853–1946) oli marttajärjestön perustajajäsen
ja tarmokas naisasianainen.


Alli Nissinen (1866–1926) oli marttajärjestön perustajajäsen
ja Emäntälehden päätoimittaja.


Alma Forstén (1858–1931) oli puutarhaneuvonnan
ja Emäntälehden äiti.

Elli Saurio (1899–1966) oli toiminnanjohtaja,
joka yhtenäisti marttajärjestön.

Helmi Nylander Marttaliiton Keskustoimikunnan puheenjohtaja 1926-1933.

Fanny Hult Martta-Yhdistyksen puheenjohtaja vuosina 1904-1924.

Cely Mechelin Martta-Yhdistyksen perustajajäsen
ja puheenjohtaja 1901-1902.

Elin Malin Martta-Yhdistyksen sihteeri 1921-24,
rahastonhoitaja ja aktiivinen luottamushenkilö 1903-36.

Varatuomari Eduard Polón (1861-1930) lahjoitti Suomalaiselle Marttaliitolle
vuonna 1928 merkittävän pääoman.

Inez Lindeberg Marttaliiton kunniajäsen,
Marttaliiton valtuuskunnan jäsen ja Helsingin Marttayhdistyksen puheenjohtaja.

Helmi Kiviluoto Marttaliiton kunniajäsen,
Marttaliiton ja Varsinais-Suomen Marttapiiriliiton johtokunnan jäsen sekä
Turun Marttayhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja.