Piirien kuopus Etelä-Savon Martat

Nuorin marttapiireistä, Etelä-Savon Martat aloitti toimintansa Savo-Karjalan Marttapiiriliiton nimellä keväällä 1958. Piirin historiallinen pohja on luotu kuitenkin jo aiemmin Laatokan Karjalassa, jossa perustettiin vuonna 1931 Laatokan-Karjalan Marttapiiriliitto. Sodan jälkeen piiri muutti nimensä Siirtomarttojen pohjoiseksi piiriliitoksi. Siirtomarttojen sulauduttua uusille kotipaikkakunnilleen piiri siirtyi Jyväskylästä Etelä-Savoon ottaen suojiinsa alueen marttayhdistykset.

Kenkäveron päärakennuksessa oli Etelä-Savon Marttojen toimisto 1990-2009. Ravintola oli marttojen hoidossa vuodet 1990-2001.

Syksyllä 1957 matkasi Mikkeliin suuri rekka-auto. Autoon oli Jyväskylässä pakattu koko Siirtomarttojen pohjoisen Piiriliiton omaisuus sekä uutta, Savo-Karjalaista Marttapiiriliittoa varten Jyväskylästä hankittuja tarvikkeita. Mukana rekan hytissä matkustivat myös sihteerikonsulentti Lea Aalto ja kotitalousneuvoja Elli Pärnäinen.

Ensimmäinen toimisto sijaitsi syrjässä, runsaan kilometrin päässä torilta, sillä uudella piirillä ei ollut varaa hankkia tarvittavan kokoista huoneistoa keskustasta. Tilaa tarvittiinkin, sillä toimiston ohella piiriliiton tiloissa oli sen ajan tavan mukaan myös molempien työntekijöiden asunto. Keskustaan päästiin muuttamaan vasta, kun piiriliitto järjesti vuonna 1966 valtakunnallisen Marttaliiton kokouksen, johon osallistui 2 000 marttaa. Juhlajärjestelyt onnistuivat niin, että juhlan tuoton turvin oli varaa muuttaa keskeisemmälle paikalle.

Uusissa tiloissa alettiin heti pitää näyttelyitä ja neuvontatuokioita kaupunkilaisille. Yleinen kotitalousneuvonta oli tuolloin, jos ei ihan tavatonta, niin ainakin uutta. Martat olivat sota-aikaa lukuun ottamatta keskittyneet useamman vuosikymmenen ajan neuvomaan pääasiassa jäsenistöään. Vähän myöhemmin martat perustivat Mikkeliin Kotitalousneuvonta-aseman ja tekivät menestyksekkään aloitteen talouskoulun perustamisesta.

Toiminnanjohtaja Lea Aalto oli jäsenenä Mikkelin kaupungin perustamassa talouskoulua suunnittelevassa työryhmässä 1960-luvun lopussa. Viimeinen pappi oli hiljattain muuttanut Kenkäveron pappilasta ja rakennus oli nyt tyhjillään. Lea Aalto näki paikan sopivaksi talouskoululle, mutta sen sijaintia pidettiin koululle liian syrjäisenä.

Ajatus Kenkäveron pappilan hyödyntämisestä jäi kuitenkin itämään ja siitä rakennettiin 1980-luvun lopussa Marttojen ja Kotiteollisuusyhdistyksen yhteistyönä matkailupaikka, jossa nämä kaksi naisjärjestöä esittelivät toimintaansa. Ensimmäinen matkailukesä oli vuonna 1990, jolloin aloitettiin päärakennuksen parissa huoneessa, joista piiriliiton neuvonta laajeni seuraavana vuonna puutarhaan ja ravintolatoiminnan myymisen jälkeen vuonna 2003 opetuskeittiöön.

Kenkävero ei ole ainoa asia, josta Etelä-Savon Martat ovat olleet tunnettuja valtakunnallisestikin. Monet muistavat marttojen muurinpohjaletut Savonlinnan Oopperajuhlilla, Pieksämäen avioliittoleirin muonituksen tai marttojen omat yrttimausteseokset.

Etelä-Savon alueella monien mieliin on painunut kuva marttojen neuvonta-autosta. Sininen Ford Transit hankittiin vuonna 1974, jotta taimimyynti ja neuvonta saatiin vietyä pienimpiinkin kyliin piiriliiton alueella. Auto kiersikin maakuntaa ahkerasti. Nähtiinpä sellainenkin päivä, jolloin auto ylitti Saimaan kuusi kertaa kulkien viidellä eri lossilla.

Marttatoiminta Etelä-Savossa on nykyisinkin vireää. Piirin toimintaan kuuluu nykyisin monipuolisen kotitalousneuvonnan ohella Marttojen kotiapu ja eri kouluilla pidettävä iltapäiväkerhotoiminta, joka jatkaa piirin alkuvuosikymmenten vireää nuorisotyöperinnettä.

Piiri muutti Kenkäverosta alkuvuodesta 2010 keskustaan torin tuntumaan.

Kirsi Vesterbacka