Mama-ohjelma

Luultavasti merkittävimmäksi marttojen terveysprojektiksi on luokiteltu Marttaliiton ja Finlands svenska Marthaförbundin yhteistyössä järjestämä marttojen Mama-ohjelma, joka aloitettiin vuonna 1973.

Mama-ohjelman tavoitteena oli kehittää sellainen terveysohjelma, jonka avulla rintasyöpä voidaan todeta mahdollisimman varhain. Ohjelma oli lääketieteen lisensiaatti Gisela Gästrinin laatima, ja saavutti heti marttojen suosion.

Jokaisella martalla oli mahdollisuus päästä mukaan, sillä osallistuminen maksoi vain markan (1.07 € vuoden 2011 rahassa). Osallistumismaksun maksamalla sai numeroidun päiväkirjan rintojen tarkkailuohjeineen. Oireita havainneet martat tutkittiin tähän tehtävään määrätyn keskussairaalalääkärin toimesta.

Itsetutkiskelu osoittautui niin hyödylliseksi, että jo puolen vuoden kokeilun jälkeen projektia laajennettiin koskemaan koko maata. Tästä ohjelma laajeni muihinkin naisjärjestöihin, sitä toteutettiin terveyskeskuksissa ja työpaikkaterveydenhoidossa ja se sai myös runsaasti kansainvälistä kiinnostusta.

Kun tutkimuksen tieteellinen puoli valmistui, perustettiin 7.12.1992 ProMama ry (nyk. Tunne rintasi ry), joka toimii yhteistyössä terveydenhuollon ja kansalaisjärjestöjen kanssa rintasyövän varhaistoteamisen edistämiseksi.

Kirsi Vesterbacka

Kun martat tekivät terveyshistoriaa