Marttaliiton hallitus

Marttaliiton hallituksen tehtävänä on järjestön toiminnan ohjaaminen ja tulevaisuuden suuntaviivojen hahmotteleminen. Hallitus luo liitolle strategian, josta piirit ja yhdistykset saavat ohjeistusta toimintasuunnitelmiin ja sisältöä martta-iltoihin. Strategia, toimintasuunnitelma ja talouden suuntaviivat päätetään hallituksen esityksen pohjalta joka kevät Marttaliiton vuosikokouksessa, jossa edustettuina ovat kaikki 14 piiriä. Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää siis vuosikokous, ja sen toimeenpanevana elimenä liiton hallitus.

Hallituksen jäsenet

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain piireihin kuuluvien marttayhdistyksien varsinaisia jäseniä. Jokainen hallituksen jäsen tuo oman asiantuntemuksensa marttatoiminnasta mukaan hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita tehtävään enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Nykyinen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan aina vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toiminta

Hallituksen tulee Marttaliiton toimeenpanevana elimenä huolehtia yhdistyksen hallinnosta, taloudesta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Hallitus päättää lisäksi mm.

  • liittymisestä muihin yhdistyksiin tai yhteisöihin sekä erilaisista yhteistyösopimuksista,
  • liiton henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitelman laatimisesta,
  • varojen sijoittamisen periaatteista,
  • muista merkittävistä sitoumuksista, hankinnoista, investoinneista ja tuista,
  • valtionavun kohdentamisesta piireille,
  • lausunnoista, kannanotoista ja esityksistä,
  • pääsihteerin myöntämien pronssisten ja hopeisten ansiomerkkien vahvistamisesta sekä kultaisten ansiomerkkien myöntämisestä.

Hallituksen edustukset

Hallitus edustaa Marttaliitoa mm. seuraavissa järjestöissä:

  • Naisjärjestöjen keskusliitto ry
  • Naisten Valmiusliitto ry

Yhteystiedot

Hallituksen jäsenten tiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.