Marttaliiton historia

Marttaliittoa ja koko marttajärjestöä koskevia lähteitä.
* merkittyjä on käytetty lähteenä näitä sivustoja tehtäessä.

Aho-Soldan, Marttojen toimia -elokuva, Yleisradio, Helsinki, 1939.

* Autere Olga, Marttatyö Suomessa, Suomalaisen Marttaliiton kirjasia, 16 s., Helsinki 1927.

* Finlands svenska Marthaförbund, Martha 60 år – Finlands svenska Marthaförbund 1899-1959, 115 s. Helsinki, 1959.

Finlands Svenska marthaförbund, Martha 75 år, 55 s. 1974.

* Haltia Manja, Marttatoiminta 1899-1949, 286 s., Marttaliitto, Helsinki 1949.

* Haltia Manja, Marttatoiminta 1949-1974, 291 s., Marttaliitto, Helsinki, 1974.

* Koskelainen Liisa, Marttaa ja vähän Mariaakin, 320 s., Otava, Keuruu, 1999.

* Liljeberg-Elgert Sheila (toim.) Martha – kvinnan i tiden 1899-1999, 271 s., Finlands svenska Marthaförbund, Tammisaari, 1999.

Martta-Yhdistys, Föreningen Martha 1899-1924, 60 s., 1924.

* Martta Yhdistys, Förenengen Marthas verksamhet 1899-1921, 19 s., Helsinki, 1922.

* Martta Yhdistys, Martta-Yhdistyksen toiminta 1899-1906, 16 s.+ takakannen kartta yhdistysten leviämisestä koko maahan, Helsinki 1907.

Martta Yhdistys, Martta Yhdistyksen toiminta 1899-1921, 20 s., Helsinki 1922.

* Martta-Yhdistys 1899-1924, artikkelien kirjoittajina kirjassa Fanny Hult, Lucina Hagman, Alli Nissinen, Augusta Laine, Helmi Nylander, Anna Collan, Aurora Jansson, Emmy Lilius, S.R., Alma Forstén, Anna Kaitila ja Olga Autere, 64 s., Helsinki 1924.

* Marttinen Riia, Marttaneuvoja – kotitaitojen moniosaaja, 86 s., Marttaliitto, Vaasa, 2011.

Saurio Elli, Aho-Soldan, Marttojen toimia, 65 s.,Otava, Helsinki, 1949.

*  *  *

* Sekä Sivistystä kodeille, Martta-Yhdistyksen ja (Suomalaisen) Marttaliiton vuosittain ilmestyneet vuosi- ja toimintakertomukset 1899-.

Vuosikertomukset on myös koostettu 10 vuotiskoosteiksi.